دانلود بررسی رابطه بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان (با تأکید بر استانداری خوزستان)


چکیده تحقیق

این تحقیق در 5  فصل تنظیم شده است. فصل اول طرح تحقیق : که شامل موضوع , اهمیت و فایده تحقیق , علت و هدف تحقیق , طرح مسئله , فرضیه ها , تعریف واژه ها , روش تحقیق , موانع و محدودیتهای تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق  : که در این فصل با استفاده از منابع موجود , سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم , نظریات , مدل ها و تاریخچه می باشد . فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود . و در پایان پیوست ها، منابع و مأخذ آورده می شود.

کلمات کلیدی : سازمان –  مدیران –  مدیریت عملکرد –  کارکنان

مقدمه

در محیط کسب و کار حاضر، رقابت سازمان ها از طریق قابلیت آنها برای پاسخ گویی سریع به نیاز های سازمان تعیین می شود. مدیریت  با هدف افزایش بهره وری و بهینه سازی کلیه پارامترهای مجموعه در سال های اخیر پررنگ تر شده و توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مدیریت یکی از مهم ترین و سازنده ترین پیشرفت های حاصله در حوزه مدیریت منابع انسانی در سال های اخیر بوده است. این اصطلاح برای اولین بار در سال 1976 توسط بیر و روح به کار رفت. ولی تا اواسط دهه 1980 به عنوان یک رویکرد متمایز شناخته نشد. مدیریت  ، فرآیندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که درسازمان کار می کنند و با توسعه  قابلیت های فردی و گروهی ، موفقیت پایدار سازمان را فراهم می نماید. مدیریت  با همسو سازی اهداف فردی، گروهی و سازمانی با شایستگی های اساسی و مرتبط کردن ویژگی های مختلف مدیریت منابع انسانی، به ویژه توسعه سازمانی، در جهت رشد سازمان تلاش می کند. امروزه با توجه به صرف زمان، نیروی انسانی و هزینه ای فراتر از نیاز، سازمان ها نتوانسته اند به اهداف و خواسته های برنامه ریزی شده برسند و همواره مسائل و مشکلاتی را درطول مسیر تعریف نموده و آمار و ارقام را با چشم بندی خاص ریاضی در مطلوب جلوه دادن عملکرد خود ارائه می نمایند. ما معتقدیم که عملکرد مهم است با سطح بالای حرفه ای شدن، تعهد و تلاش موثر در سازمان و می خواهیم بهتر عمل کنیم. مدیریت عملکرد ناب تلفیقی از مدیریت عملکرد، مدیریت ناب و تفکر ناب می باشد که به بهبود و افزایش بهره وری پارامترهای سازمان می انجامد. ظهور سازمان های اجتماعی و گسترش روزافزون آنها یکی از ویژگی های بارز تمدن بشری است که با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگی ها و نیازهای خاص هر جامعه، هر روز بر تکامل و توسعه این سازمان ها افزوده می شود[1].

[1] رضائیان ، علی ، 1385

 

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق… 1

1- 1  مقدمه. 2

1- 2  بیان مسأله. 3

1- 3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق… 4

1- 4  اهداف تحقیق… 5

1- 5  فرضیات تحقیق… 5

1- 6  روش انجام تحقیق… 6

1- 7  محدودیت های تحقیق… 6

1- 8  واژگان کلیدی… 6

1-8-1 سازمان.. 6

1-8-2 مدیران.. 6

1-8-3 مدیریت عملکرد. 7

1-8-4 کارکنان.. 7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق… 8

2-1 مقدمه. 9

2-2 تعریف سازمان.. 10

2-3 ویژگی سازمان.. 10

2-4 تعریف مدیریت…. 11

2-5 نظریه نقش های مدیریتی… 11

2-6 سطوح مختلف مدیریت…. 12

2-7 خلاقیت مدیران.. 16

2-8 وظایف مدیران.. 16

2-9 نقش های مدیران در سازمان.. 18

2-10 تعریف مدیریت عملکرد. 18

2-11 اهمیت مدیریت عملکرد. 19

2-12 اصول مدیریت عملکرد. 20

2-13 عوامل مؤثردر توفیق مدیریت عملکرد. 21

2-14  فرایند مدیریت عملکرد. 22

2-15 مزایای مدیریت عملکرد. 23

2-16 معایب مدیریت عملکرد. 25

2-17  پیشینه تحقیق… 26

2-18  اهمیت پیشینه در تحقیقات… 26

فصل سوم : روش های انجام پژوهش…. 29

3-1 مقدمه. 30

3-2 روش تحقیق… 30

3-3 فرایند انجام پژوهش….. 32

3-4 جامعه آماری… 32

3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 32

3-6   روش گردآوری اطلاعات… 34

3-7 تحلیل پرسشنامه. 34

3-8 اعتبار یا روایی تحقیق… 35

3-9 پایایی تحقیق… 36

3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 37

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق… 37

3-11 خلاصه فصل سوم. 38

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…. 39

1-4 مقدمه. 40

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 40

4-3  تحلیل های توصیفی… 41

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان.. 42

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان.. 43

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 44

4-3-4  جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان.. 45

4- 4 تجزیه و تحلیل استنباطی… 46

4- 5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 46

4- 6  آزمون فرضیه ها 47

4- 6-1 آزمون فرضیه اول.. 48

4- 6-2 آزمون فرضیه دوم. 49

4- 6-3 آزمون فرضیه سوم. 50

4-7 خلاصه فصل چهارم. 51

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات… 52

5- 1 مقدمه. 53

5- 2 نتیجه گیری از فرضیه ها 53

5-2-1 نتیجه گیری از فرضیه اول.. 54

5-2-3 نتیجه گیری از فرضیه دوم. 54

5-2-4 نتیجه گیری از فرضیه سوم. 54

5- 3 نتیج گیری کلی از تحقیق… 55

5- 4 پیشنهادات… 55

( منـــــابع و مـــــأخذ ). 57

پرسشنامه. 59
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 70
حجم: 397 کیلوبایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *