دانلود پروژه کارشناسی آشکار سازهای نوترونی

گروه فیزیک هسته ای پروژه کارشناسی آشکار سازهای نوترونی

معرفی چشمه های هسته ای

1-1  مقدمه

از آنجا که اتمها از نظر الکتریکی خنثی هستند ، تعداد الکترونها و پروتونها در هر اتم بایستی برابر باشند . برای توجیه جرم کل اتمها ، ارنست رادرفورد در 1920 وجود ذراتی بدون بار را در هسته اتم مسلم دانست . چون این ذرات بدون بارند ، تشخیص و تعیین خواص آنها مشکل است . ولی در 1932 جیمز چادویک نتیجه کارهای خود را درباره اثبات وجود این ذرات که نوترون (از واژه لاتین به معنای خنثی) نامیده می شوند ، منتشر کرد . او توانست با استفاده از داده های بدست آمده از واکنش های هسته ای  مولد نوترون جرم نوترون را محاسبه کند . چادویک با در نظر گرفتن جرم وانرژی تمامی ذراتی که در این واکنش مصرف و تولید می شوند ، جرم نوترون را محاسبه کرد . جرم نوترون اندکی بیش از جرم پروتون می باشد .

گسیل نوترون برای اولین بار در سال 1932 در ضمن بمباران بریلیم با ذرات آشکار شد در نتیجه گیر اندازی ذره آلفا توسط هسته بریلیم هسته کربن تشکیل و نوترون گسیل شد . بعدها شمار زیادی واکنش های هسته ای کشف شد که نوترون آزاد می کردند . یک نوترون آزاد پرتوزاست ، و با نیمه عمر برابر با 12 دقیقه به یک پروتون و یک الکترون (و پاد نوترینو) وا پاشیده می شود . در سال 1994 ، جایزه نوبل فیزیک به کیلفورد شال و برترام برکهاوس برای توسعه طیف نوترونی و برای مشارکت های پیشگام به توسعه تکنیکهای پراکندگی نوترون برای مطالعات فیزیک ماده چگال اهدا شد . چیزی که در تحقیقات این دو نشان می داد این بود که : نوترون ها به ما می گویند اتم ها کجا هستند و چه می کنند .

1-2 دسته بندی انواع نوترون ها

نوترون ها بر حسب دما و سرعتی که دارند و در نتیجه انرژی که خواهند داشت ، به انواع مختلفی دسته بندی می شوند .

این دسته بندی بصورت زیر است :

 • نوترون های سرد
 • نوترون های کند (حرارتی)
 • نوترون های تند
 • نوترون های نسبیتی

 

فهرست :

فصل 1 :    معرفی چشمه های هسته ای

 • مقدمه……..2
 • دسته بندی انواع نوترون ها……3
 • چشمه های تولید نوترون….4
  • چشمه رادیو ایزوتوپی….5
  • چشمه فوتو نوترون….7
  • شکافت خود به خودی…..8
  • برهمکنش با ذرات باردار….9
  • شکافت هسته ای و راکتور…11

فصل 2 :    مکانیزم آشکار سازی نوترونی

 • مقدمه…..13
 • برهمکنش های نوترونی..13
  • برهمکنش نوترون های کند..13
  • برهمکنش نوترون های تند….14
  • سطح مقطع….14
 • مکانیزم آشکار سازی نوترون….15
  • آشکار ساز نیمه رسانا…16
  • آشکار ساز سوسوزن..17
  • آشکار ساز گازی….18

فصل 3 :    آشکار سازهای نوترونی

 • مقدمه….21
 • آشکار ساز نوترونی …….21
 • آشکار ساز ….22
 • آشکار ساز با زمان پرواز …23
 • آشکار سازی نوترون با فعال سازی پولک….23
 • آشکار ساز شکافت…..24
 • آشکار ساز خود _ توان…25
 • آشکار ساز نوترونی خود توان ….27
 • آشکار ساز نوتورنی خود توان نوترونی با پاسخ آنی…..27
 • آشکار ساز …28
 • شمارنده های با روکش داخلی بورون _ آشکار سازی خطی……32

فصل 4 :    اسپکتروسکوپی نوترون

 • مقدمه…35
 • کره های بانر….35
 • جمع بندی…38
 • منابع و مراجع…..39

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 40
حجم: 2.40 مگابایت

199,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.