دانلود بررسی مسئولیت مدنی قاضی در ایتالیا فرانسه ایران


چکیده:

تا نیمه اول قرن بیستم قضات در زمره کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطه جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که مفهومی دقیق ار مسئولیت مدنی قاضی را مورد بررسی قرار دهیم و تناقض ها و ایرادات لازم را در قوانین مورد بررسی قرار دهیم و در قسمتی از کار با مقایسه تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی در ایران و فرانسه و ایتالیا به نتیجه گیری درستی دست پیدا کنیم.با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

چکیده1

واژگان کلیدی1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق3

پیشینه تحقیق4

روش جمع آوری اطلاعات7

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی9

گفتار اول:مفاهیم لغوی9

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی9

گفتار سوم :مفهوم قاضی11

بند اول :قاضی به معنای دادرس11

بند دوم :قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی12

گفتار چهارم:مسئولیت مدنی13

بند اول :اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی14

بند دوم :تقصیر شغلی15

بند سوم :معیار تقصیر شغلی15

مبحث دوم:تاریخچه موضوع16

مبحث سوم :مبنای مسئولیت مدنی قاضی17

گفتار اول : نظریه تقصیر 18

گفتار دوم : نظریه خطر20

فصل دوم:

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی(ایران،فرانسه ،ایتالیا)

مبحث اول :مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران24

گفتار اول :وجود ضرر25

گفتار دوم :وجود تقصیر27
گفتار سوم: مسئولیت ناشی ازتقصیر قاضی30

گفتار چهارم : مصونیت قاضی از مسئولیت ناشی از خطا32
گفتار پنجم :رابطه سببیت میان ضرر و تقصیر35

گفتار ششم : داشتن سمت قضایی35

مبحث دوم:مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه36

گفتار اول : منابع مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه37

بند اول :منابع قانونی 37

الف- قانون آئین دادرسی مدنی قدیم فرانسه 37
ب- قانون آئین دادرسی کیفری38

ج- قانون سازمان قضائی مصوب 20 دسامبر 2007 39

گفتار دوم:رویه قضایی40
گفتار سوم :شرایط تحقق مسئولیت مدنی قاضی در حقوق فرانسه40

مبحث سوم:بررسی مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایتالیا42

گفتار اول :مصونیت قاضی در حقوق ایتالیا42

گفتار دوم :مسئولیت قاضی در حقوق ایتالیا43

نتیجه گیری44

منابع و مراجع47

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 47
حجم: 1.13 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *