دانلود پژوهش تخمین حالت در شبکه های توزیعدانلود پژوهش تخمین حالت در شبکه های توزیع

کار اصلی تخمین حالت در شبکه های توزیع به حداقل رساندن خطاها و نقص های موجود در اطلاعات می باشد. معمولا این خطاها کوچک هستند اما در برخی موارد ممکن است زیاد باشد، یک تخمینگر حالت می تواند خطاهای کوچک موجود در مقادیر اندازه گیری شده را برطرف کند و خطاهای بزرگ اندازه گیری شده را آشکار و مشخص نماید. برای انجام شبیه سازی سیستم توزیع با روش تخمین حالت به دو نوع اطلاعات نیاز می باشد، آنها اطلاعات شبکه و اطلاعات اندازه گیری شده می باشند.

فهرست مطالب :

پیشگفتار
فصل اول : آشنایی با سیستم های توزیع

مقدمه
بخش های اساسی یک سیستم قدرت
اهمیت سیستم های توزیع در صنعت برق
اهمیت وظایف شرکت های توزیع کننده برق
تعریف شبکه
شبکه توزیع برق
شبکه های الکتریکی از نظرهای مختلف
شبکه های الکتریکی از نظر طبیعت
شبکه های الکتریکی از نظر تعداد سیم
شبکه های الکتریکی از نظر نوع اتصال
شبکه های الکتریکی از نظر ساخت
فصل دوم : اتوماسیون سیستمهای توزیع

مقدمه
کاربرد و ساختمان کلی مراکز کنترل و نظارت مدرن کامپیوتری در سیستمهای قدرت
مراکز کنترل از نظر سلسله مراتب
نقش سیستمهای کنترل و نظارت مدرن در پستها
هدف اصلی از سیستم کنترل، نظارت و جمع آوری اطلاعات خودکار کامپیوتری (اتوماسیون) در پست های توزیع
مزایای استفاده از سیستمهای کنترل و نظارت و جمع آوری اطلاعات خودکار(کامپیوتری)
اکتساب اطلاعات
تقسیم بندی اطلاعات
ترمینالهای مخصوص کنترل از راه دور ( RTU )
کاربرد تخمین حالت در اتوماسیون توزیع
فصل سوم : تخمین حالت در سیستمهای قدرت

مقدمه
تخمین حالت در سیستمهای قدرت
تخمین به روش حداقل مربعات وزندار با حداکثر شباهت
مفاهیم حداکثر شباهت
رابطه ماتریسی
فصل چهارم : تخمین حالت سیستمهای توزیع به روش معادله نرمال (روش آماری)

مقدمه
مدل سیستم و اندازه گیرها
مدل سیستم
تخمین حالت در سیستمهای توزیع
روش معادله نرمال (NEM)
فرمول بندی تخمین حالت با روش معادله نرمال بر اساس جریان
بررسی رویت شوندگی سیستم
مقایسه روش معادله نرمال بر اساس جریان با شکل های مختلف
فصل پنجم : تخمین حالت سیستم های توزیع بر مبنای جریان شاخه و ولتاژ گره

مقدمه
تخمین حالت
روش کمترین مربعات وزندار (WLS)
مدل فیدر
تخمین حالت سه فاز بر مبنای ولتاژ گره
توابع اندازه گیری
اندازه گیری های مقدار جریان شاخه
اندازه گیری های ولتاژ
اندازه گیری های توان
روش تخمین حالت بر مبنای جریان شاخه (Branch)
الگوریتم تخمین حالت بر مبنای جریان شاخه
تخمین حالت برای فیدرهای غربالی ضعیف
شبکه کاهش یافته
دلایل بکارگیری مدل فیدر کاهش یافته برای نمایش تخمین حالت
مقایسه روش تخمین حالت بر مبنای جریان شاخه و ولتاژ گره
فصل ششم : تخمین حالت سیستم های توزیع به روش مجزایی سریع

مقدمه
مدل تخمین حالت
تخمین حالت با معیار WLS
مجزائی
روش رایج
روش جدید
الگوریتم مجزائی
معادله نرمال با قیود یکسان (NE/C)
مدل فیدر بر اساس جریان
الگوریتم
اندازه گیری از راه دور (اندازه گیری توان جاری خطوط)
اندازه گیری مجازی
اندازه گیری های تزریقی صفر
رویت شوندگی سیستم
رویت شوندگی توپولوژیکی سیستم
رویت شوندگی عددی سیستم
مقایسه تخمین حالت با روش مجزائی سریع با سایر روش ها
فصل هفتم : روش های دیگری در تخمین حالت سیستم های توزیع

مقدمه
روشهای عاملیت متعامد (اورتوگونال)
روش ماتریس افزوده
روش پیترز ویلکنسون
نتیجه گیری
منابع

 

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 168
حجم: 9.5 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *