دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه


دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه

دانلود پاورپوینت مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت کیفیت پروژه :

تعاریف

مدیریت کیفیت پروژه دربرگیرنده ی فرآیندهای موردنیاز برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهایی است که پروژه به خاطر آنها تعهد شده است.

کلیه ی فعالیت های کارکرد مدیریت عمومی را که خط مشی، اهداف و مسؤولیت های کیفیت را تعیین نموده و آنها رابه وسیله ابزارهایی چون :

برنامه ریزی کیفیت

تضمین کیفیت

کنترل کیفیت و بهبود کیفیت

در قالب سیستم کیفیت اجرا می نماید.

 • فرآیندهای اصلی مدیریت کیفیت پروژه
 • 1- برنامه ریزی کیفیت
 • شناسایی استانداردهای کیفیتی مرتبط با پروژه و تعیین چگونگی تحقق آنها
 • 1- ورودی
 • 2-ابزار و تکنیک
 • 3- خروجی
 • 2- تضمین کیفیت
 • ارزیابی عملکرد کلی پروژه براساس یک مبنای منظم، به منظور حصول اطمینان از اینکه پروژه استانداردهای کیفیت مرتبط را محقق خواهد ساخت.
  1- ورودی
 • 2- ابزار و تکنیک
 • 3- خروجی

 

 • 3- کنترل کیفیت
 • نظارت بر نتایج مشخص پروژه، به منظور تعیین انطباق آنها با استانداردهای کیفیت مرتبط و شناسایی راه هایی برای حذف علل عملکرد ناخوشایند.
 • 1- ورودی
 • 2- ابزار و تکنیک
 • 3- خروجی

 

فهرست مطالب:

مدیریت کیفیت پروژه :

تعاریف

 • فرآیندهای اصلی مدیریت کیفیت پروژه
 • 1- برنامه ریزی کیفیت
 • 2- تضمین کیفیت
 • 3- کنترل کیفیت

ورودی های برنامه ریزی کیفیت

   1.خط مشی کیفیت

 1. بیانیه محدوده
 2. شرح محصو ل
 3. استانداردها و مقررات
 4. دیگر خروجی های فرآیندی

ابزارها و تکنیک های برنامه ریزی کیفیت:

تحلیل سود/هزینه

الگوبرداری

جریان نمایی

طراحی آزمایش ها

هزینه کیفیت

خروجی های برنامه ریزی کیفیت

 1. برنامه ی مدیریت کیفیت.
 2. تعاریف عملیاتی
 3. فهرستهای وارسی (چک لیستها).
 4. ورودی هایی به سایر فرایندها.

2- تضمین کیفیت

ورودی های تضمین کیفیت

ابزارها و تکنیک های تضمین کیفیت

خروجی های تضمین کیفیت

3- کنترل کیفیت :

ورودی های کنترل کیفیت

نتایج کارها

برنامه مدیریت کیفیت

تعاریف عملیاتی

فهرستهای وارسی

ابزارها و تکنیک های کنترل کیفیت:

بازرسی :

نمودارهای کنترلی :

نمودارهای پارتو

نمونه گیری آماری:

جریان نمایی :

تحلیل روند :

خروجی ها کنترل کیفیت

بهبود کیفیت

تصمیم های پذیرشی

دوباره کاری

فهرستهای وارسی

تنظیمات فرآیند

 

فرمت فایل: Powerpoint (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 29
حجم: 3.9 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *