دانلود کتاب آشنایی با طرح های توسعه شهری در ایران


دانلود کتاب آشنایی با طرح های توسعه شهری در ایران

دانلود کتاب آشنایی با طرح های توسعه شهری در ایران

طرح های توسعه شهری ساختاری و راهبردی

از سری منابع آموزشی شهرداری

فهرست مطالب:

فصل اول: تعریف برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری
اهداف
مقدمه
پایه های مبانی برنامه ریزی
ویژگی های برنامه ریزی
خلاصه
خودآزمایی
فصل دوم: برنامه ریزی شهری از بعد نظری
اهداف
مقدمه
ساختار تصمیم گیری
آغاز تحولات در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی شهری
خلاصه
خودآزمایی
فصل سوم: ارزیابی طرح ها و مدیریت توسعه شهری در ایران
اهداف
مقدمه
ورود برنامه ریزی شهری (شهرسازی) ایران به دوره مدرن
برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران بعد از انقلاب اسلامی
قوانین مهم و تأثیرگذار بر روند توسعه شهری در ایران
سیرتحول مدیریت شهری در شهر تهران به عنوان نمونه
ارزیابی طرح های توسعه شهری در ایران
خلاصه
خودآزمایی
فصل چهارم: معرفی برنامه ریزی شهری (ساختاری – راهبردی)
اهداف
مقدمه
تاریخ ظهور و توسعه برنامه ها یا طرح های ساختاری در انگلستان
چرا طرح های ساختاری – محلی؟
وظایف و اختیارات مقامات محلی در تهیه و اجرای طرح های محلی
ماهیت برنامه ها یا طرح های ساختاری – محلی
برنامه ها و طرح های ساختاری – محلی در عمل
انواع طرح های ساختاری و محلی
محتوای طرح های ساختاری
محتوای طرح های محلی
مجموعه طرح های ساختاری – محلی یا طرح های توسعه و عمران یکپارچه
نظام مدیریتی – اجرایی برنامه های ساختاری – محلی در انگلستان
خلاصه
خودآزمایی
فصل پنجم: معرفی برنامه ریزی شهری (راهبردی – اجرایی) در آمریکا
اهداف
مقدمه
روند شکل گیری برنامه ریزی شهری راهبردی در آمریکا
برنامه های توسعه شهری راهبردی از تئوری تا عمل
مراحل برنامه ریزی راهبردی شهری و منطقه ای
ویژگی های برنامه ریزی شهری راهبردی (استراتژیک)
تجربیات جهانی در بکارگیری برنامه توسعه شهری راهبردی
محتوای برنامه راهبردی
خلاصه
خودآزمایی
فصل ششم: امکان بهره گیری از برنامه ریزی توسعه شهری به روش ساختاری – راهبردی در ایران
اهداف
مقدمه
سابقه موضوع برنامه ها یا طرح های ساختاری – راهبردی
رویه پیشنهادی برای تهیه و تدوین طرح های ساختاری – راهبردی
محتوای پیشنهادی برنامه ها یا طرح های ساختاری – راهبردی
اقدامات لازم در خصوص تدوین ضوابط و مقررات مورد نیاز
اقدامات لازم برای رفع مشکلات نظام اجرایی طرح های توسعه ساختاری – راهبردی
ویژگی های پیشنهادی طرح های ساختاری – راهبردی
ارکان پیشنهادی برنامه ها یا طرح های توسعه ساختاری – راهبردی
سرفصل های اصلی پیشنهادی برای شرح خدمات برنامه ها یا طرح ساختاری – راهبردی
خلاصه
خودآزمایی
فصل هفتم: امکان بهره گیری از برنامه ریزی توسعه شهری به روش راهبردی در ایران
اهداف
مقدمه
برنامه ریزی شهری راهبردی در عمل
امکانات کاربرد روش و الگوی برنامه ریزی شهری راهبردی در ایران
امکانات تلفیق برنامه ریزی شهری راهبردی با طراحی شهری
موانع و استفاده از برنامه های توسعه راهبردی شهری در ایران
الگویی ایده آل برای تغییر و تحول در نظام برنامه ریزی شهری در ایران
انطباق بین الگوی مطلوب و وضع مووجد نظام برنامه ریزی شهری در ایران
خلاصه
خودآزمایی
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 167
حجم: 3.66 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *