دانلود پاورپوینت سیستم تنفس در حشرات (زبان لاتین و ترجمه فارسی)


دانلود پاورپوینت سیستم تنفس در حشرات (زبان لاتین و ترجمه فارسی)

دانلود پاورپوینت سیستم تنفس در حشرات (زبان لاتین و ترجمه فارسی)

Insect breathe by delivering air through a network of small tubes to within a few micrometers of mitochondria in cells. These tubes, the trachea, arise at opening on the sides of the body, the spiracles.

Larger tracheal tubes send off branches that become smaller in diameter as they ramify to all tissues, with the smallest diameter tracheoles, touching most cells and even indenting some cells.

The air flow may be directed, depending on the insect and its physiological state. The interconnections make directed air flow possible, in which air enters through one or more anterior spiracles, get pumped through the body by muscular ventilatory movements, and is expelled through one or more posterior spiracles.

حشرات به وسیله رساندن هوا از طریق یک شبکه ای از لوله های کوچک به داخل تعدادی میتوکندری در سلولها، تنفس می کنند. این لوله ها که تراشه نامیده می شوند، سوراخ هایی را در اطراف بدن بنام اسپیراکل به وجود می آورند. لوله های تراشه ای بزرگتر به همراه انشعاباتشان که از لحاظ ضخامت کوچکتر می شوند، بطرف همه بافت ها منشعب می شوند، و به وسیله تراکئول هایی که کوچکترین ضخامت را دارند، با بیشتر سلولها تماس برقرار می کنند و حتی گاهی در بعضی از سلولها فرورفتگی یا شکاف ایجاد می کنند.

جریان هوا ممکن است مستقیم باشد که این به حشرات و وضعیت فیزیولوژیکی آنها بستگی دارد. اتصالات داخلی هدایت جریان هوا را ممکن می سازد، بطوریکه هوا از طریق یک یا چند اسپیراکل جلوئی وارد می شود و از طریق بدن به وسیله حرکات دودی ماهیچه ای پمپ می شود و سپس از طریق یک یا چند اسپیراکل عقبی خارج می گردد.

ساختار سیستم تراشه ای
الف) ساختار تراشه و تراکئول:

توسعه و پیشرفت سیستم تراشه ای از بافت اکتودرمی دوران جنینی ناشی می شود. تراکه آ و تراکئول ها یک پوشش یا آستر اپیکوتیکولی دارند که شامل یک لایه کوتیکولین اولیه می باشد که به کوتیکول خارجی اتصال دارد.

غشای درونی کوتیکولی مارپیچی، که ضخیم و تنگ می شوند، taenidia نامیده می شوند و باعث استحکام تراکه آ و تراکئول ها می شوند و یک خاصیت الاستیکی فراهم می آورند و کمک می کنند به لوله ها تا در برابر فشردگی و متلاشی شدن مقاومت کنند.

فرمت فایل: Powerpoint
تعداد صفحات: 32
حجم: 1.3 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *