دانلود مبانی و مفاهیم تاب آوری شهری (مدل ها و الگوها)

دانلود مبانی و مفاهیم تاب آوری شهری (مدل ها و الگوها)

دانلود مبانی و مفاهیم تاب آوری شهری (مدل ها و الگوها)

چکیده

در دنیای امروز، عموم مردم به شیوه های متفاوت از دیگر دوره های تاریخ، بحران ها را تجربه می کنند. در هر بخش خبری، تصاویری از آخرین سوانح، صرف‌نظر از محل و وقوع آن دیده می شود؛ بنابراین اگر امکان آن وجود ندارد که به‌طور کامل سوانح را پیشگیری کرد یا مردم را از پیامدهای آن در امان قرار داد، برای به حداقل رساندن آشفتگی و خسارات ناشی از آن، چه می توان کرد؟

تاب آوری شهرها در مقابل بلایا، به معنای توانایی یک سامانه یا جامعه متأثر از مخاطرات برای جذب، تطابق، پاسخ و جبران خسارات ناشی از آن در زمان مناسب و به‌صورت مؤثر است. در اصل تاب آوری از بعد مفهومی، توانایی یک جامعه در هم‌زیستی، تطابق و مدیریت خطر بلایا به‌وسیله رویکردی مثبت گرا، مشارکتی، جامع و یکپارچه است. در گزارش حاضر، ابتدا ظرفیت شهرها در برابر بلایای طبیعی و سپس شاخص‌ها، مدل‌ها و نظریه‌های مختلف درباره مفهوم تاب‌آوری بررسی شده تا خصوصیات شهرهای تاب‌آور بیان شود و درنهایت، راهکارهای عملی برای ایجاد چنین شهرهایی ارائه شده است.

فهرست مطالب پروژه مبانی و مفاهیم تاب آوری شهری :

مقدمه

بلایا در طول تاریخ

مدیریت ریسک بلایای طبیعی

چرخه مدیریت ریسک بلایا

ظرفیت شهر در برابر بلایای طبیعی

ظرفیت سازگاری با بلایای طبیعی

ظرفیت جوامع در مقابله و رویایی با بلایای طبیعی

آسیب پذیری

سیاست به عنوان یک راهبرد در کاهش آسیب پذیری

تاب آوری

اهمیت تاب آوری

واژه شناسی تاب آوری و مفهوم

رویکردهای اصلی در زمینه تاب آوری

مراحل زمانی تاب آوری

چرخه تاب آوری

ابعاد تاب آوری

تاب آوری در برابر بلایا: یک الگو یا تعبیر

شاخص های سنجش تاب آوری

مدل های سنجش و تحلیل تاب آوری

نظرهای مختلف درباره تاب آوری جامعه در برابر بلایا

تاب آوری و آمادگی

تاب آوری و توسعه اجتماعی

خصوصیات یک شهر تاب آور

ضرورت ایجاد شهرهای تاب آور و اصول مدیریت و تاب آوری در شهرها

نتیجه گیری

منابع

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 65
حجم: 2 مگابایت

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.