دانلود پایان نامه راجب آبهای زیرزمینی

دانلود پایان نامه راجب آبهای زیرزمینی

دانلود پایان نامه راجب آبهای زیرزمینی

فلات ایران به ویژه نواحی مختلف ایران از اقلیم های متفاوتی تشکیل شده است، در حالی که در نواحی جنوبی آن در تابیتان گرما به 50 درجه بالای صفر می رسد نوار مدیترانه ای خزر، آب و هوای مرطوب را از سر می گذراند. در این میان یکی از مهمترین شاخص های تفاوت اقلیم ها مسأله آب است. بررسی اجمالی وضعیت منابع آبی ایران و از جمله منابع زیرزمینی آن، ما را بر این باور استوارتر می کند که می‌بایست منابع آبی موجود کشور حفظ و حراست شوند.

برابر گزارش های تحلیلی موجود، وضعیت سفره های آب زیرزمینی در اغلب دشت های کشور در وضعیت مطلوب نبوده و تعدادی نیز بحرانی هستند. بر اساس آمار سال آبی 82-1381 حدود 6/74 میلیارد مترمکعب آب از طریق چاه ها، چشمه ها و قنوات از منابع آب زیرزمینی کشور استحصال می شود که حدود 60 درصد آب استحصالی از طریق بیش از چهارصد و پنجاه هزار حلقه چاه است. هر چند فقط 28 درصد چاه های موجود کشور عمیق است اما میزان بهره‌برداری از این چاه ها بیش از 69 درصد تخلیه کل چاه های کشور را شامل می شود و از کل تعداد چاه های موجود حدود 268 هزار حلقه در مناطق آزاد و 190 هزار حلقه در مناطق ممنوعه حفر شده است.

از سوی دیگر جدیدترین آمار حاکی از آن است که از 609 محدوده مطالعاتی، 225 محدوده مطالعاتی ممنوعه اعلام و پیشنهاد ممنوعه شدن 45 محدوده دیگر نیز توسط شرکت های آب منطقه ای کشور ارائه شده که در وزارت نیرو در دست بررسی است، با این حال حدود شش میلیارد مترمکعب آب در دشت های کشور کسری مخزن وجود دارد که رقم قابل توجهی است.

مقدمه

در مبحث آبهای زیرزمینی عموماً خواص فیزیکی و شیمیایی آب و محیط زمین شناسی، حرکت طبیعی، بازیابی و موارد استفاده آن مورد مطالعه قرار می گیرند. سالیان بسیاری است که دانشمندان بلژیکی و فرانسوی این علم را «هیدروژئولوژی» و پژوهشگران آمریکای لاتین آنرا «هیدروژئولوژیا» نامیده اند. از طرف دیگر، علمای آلمانی بر آن قسمت از علم آب که بطور اخص مربوط به آب زیرین می شود، نام «هیدرولوژی» نهاده اند. تمایل مشابهی برای اختصاص واژه «هیدرولوژی» به مطالعه آبهای زیرین و بکار بردن عباراتی چون «هیدروگرافی» و «هیدرومتری» برای مطالعه آبهای سطحی، در ممالک متحده نیز وجود داشته است. در سال 1938 ، شورای اجرایی «جامعه بین المللی هیدرولوژی علمی» (IASH) مصرف واژه «هیدرولوژی» را برای آن شاخه از علم آب که مربوط به آبهای زیرزمینی است، معمول نمود تا آنکه آنرا از «نهرشناسی» (پوتامولوژی) – «دریاشناسی» (لیمنولوژی) و برف و یخ شناسی (کریولوژی)، متمایز سازد.

این «ماینزر» بود که در سال 1939 برای اولین بار در یک جلسه IASH واژه «ژئوهیدرولوژی» را برای مطالعه آبهای زیرزمینی معرفی نمود. قبل از وی نیز «مید» که مهندس هیدرولیک و یکی از روسای پیشین «جامعه مهندسان راه و ساختمان آمریکا» (ASCE) بود، واژه «هیدروژئولوژی» را برای مطالعه قوانین مربوط به پیدایش و حرکت آبهای زیرزمینی بکار برده بود. مهندسان و زمین شناسان همه در این عقیده که: «در علم آبهای زیرین برای دانستن محدودیتهای زمین‌شناسی در شرایط هیدروگرافیک و تغییر در این شرایط در اثر تغییرات زمین شناسی اطلاع کافی از زمین شناسی عمومی لازم می‌باشد» با وی همراه اند. «مید» به خصوصیت مطالعه آبهای زیرزمینی بعنوان یک عامل مهم زمین شناسی اشاره کرده و تأیید می‌نماید که دانستن این علم به درک علل «زایش» و «رشد» رودخانه ها و شبکه های زهکشی کمک می نماید. «ماینزر» واژه هیدرولوژی را در مورد آبی بکار می برد که مدار هیدرولوژی را از هنگام نزول به زمین تا تخلیه آن به دریاها و یا رجعت آن به هوا طی می کند و این علم را به «هیدرولوژی آبهای سطحی» و «هیدرولوژی آبهای زیرین» یا «ژئوهیدرولوژی» تقسیم نموده است.

 

فهرست

  1. مقدمه
  2. تاریخچه
  3. جریان آبهای زیرین

1-3. مقدمه

2-3. تقسیمات اصلی جریان آبهای زیرین

3-3. تشکیلات زمین شناسی و جریان آبهای زیرین – واژ‌ه‌ها

1-3-3. آبخیز

2-3-3. زمین بی آب

4-3. ترکیب خاک و سنگ

1-4-3. مقدمه

2-4-3. تعریف تخلخل و ریشه لغوی آن

3-4-3. انواع تخلخل

1-3-4-3. پوکی اولیه

– پوکی بین دانه‌ای

– پوکی درون دانه‌ای

– پوکی پناهگاهی

– پوکی رشد چارچوب

2-3-4-3. پوکی ثانویه

– پوکی بین بلوری

– پوکی روزنه‌ای

– پوکی قالبی

  1. رابطه بین آبهای زیرین و آبهای سطحی و انواع سفره‌های زیرزمینی

1-4. مقدمه

2-4. آبدهی ممتد

3-4. انواع سفره‌های زیرزمینی

– مقدمه

4-4. چه سنگهای تشکیل سفره آبدار می‌دهند

5-4. سفره‌های آزاد

– تعریف لغوی

6-4. سفره آویزان سفره‌های آزاد و ساز و کار آن

7-4. سفره‌های تحت فشار یا محور

– تعریف لغوی

8-4. ایجاد چشمه سفره های آزاد و ساز وکار آن

  1. تغذیه مصنوعی

1-5. تغذیه مصنوعی سفره‌ها پاسخگوی چیست

2-5. تعریف تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی

3-5. کاربردهای تغذیه مصنوعی

4-5. تغییر دادن کیفیت آب

5-5. شرایط کلی استفاده از تغذیه مصنوعی

1-5-5. شرایط هیدرولوژیک – تغذیه مصنوعی

2-5-5. شرایط هیدرولوژیک و هیدرودینامیک – مخازن زیرزمینی

3-5-5. شرایط زمین شناختی و ساختمانی – شرایط حد

  1. مدیریت آبهای زیرزمینی

1-6. چگونگی اعمال مدیریت حافظه

2-6. برنامه ریزی مطالعات آبهای زیرزمینی

3-6. آبدهی حوضه

4-6 . بازدهی ایمن

5-6 . تغییر در فرضیه بازدهی ایمن

6-6. بازدهی معدنی

7-6. بازدهی مانگار

7- آلودگی و بحران آب

1-7 . بحران آب

2-7. مصرف بهینه آب

3-7. تاریخچه آلودگی آب

4-7 . آلودگی آبهای زیرزمینی

5-7 . آلودگی آب زمینی در تهران

8- روشهای عمده بهره برداری مصنوعی از آب زیرزمینی

1-8 . قنات

2-8 . چاه

3-8 . پیزومتر

– پمپاژ

– بیلان آب

4-8 . تعیین تجهیزات مورد نیاز بهره برداری

5-8 . دبی مجاز با تغییرات دبی برحسب تغییرات افت سطح آب

6-8 . دبی مجاز – افت مجاز

5-8 . عمق نصب پمپ

6-8 . تعداد طبقات پمپ

7-8 . قدرت موتور

8-8 . قدرت جعبه دنده

9- برنامه توسعه کشور

10- تدوین و تصویب قوانین آبهای زیرزمینی

11- منابع

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 131
حجم: 352 کیلوبایت

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.