خصوصیات طراحی میدان ها

خصوصیات طراحی میدان ها

خصوصیات طراحی میدان ها

طراحی میدان – در میدان ترافیک ورودی ملزم به رعایت حق تقدم ترافیک گردشی می‌باشد.

در شکل زیر، یک نوع میدان به همراه خصوصیات مهم آن نشان داده‌ شده است.

از ویژگی‌های مهم طراحی میدان می‌توان به شکل دایره‌ای میدان، کنترل حق تقدم ترافیک ورودی، انحنای هندسی برای کم کردن سرعت وسایل نقلیه در حال ورود به میدان نام برد. جزایر جداکننده نیز در میدان‌ها چندین نقش را ایفا می‌کنند: جدا کردن ترافیک ورودی و خروجی، تغییر مسیر و کم کردن سرعت ترافیک ورودی و همچنین ایجاد یک پناهگاه برای عابرین پیاده.

علاوه بر خصوصیات ذکرشده ، میدان‌ها دارای ویژگی‌های دیگری نیز می‌باشند که باعث افزایش ایمنی و ظرفیت آن‌ها می‌شود. این خصوصیات در قسمتهای زیر گردآورده شده است .

کاهش مناسب سرعت :

برخی از میدان‌های به جریان ورود به‌عنوان حرکت اصلی اجازه سرعت‌بالا می‌دهند؛ که باعث افزایش خطر تصادفات برای وسایل نقلیه، دوچرخه و عابر پیاده می‌شود.

میدان

میدان‌هایی که خوب طراحی‌شده باشند باعث کاهش سرعت وسایل نقلیه ورودی می‌گردند. در داخل مسیر گردشی، مسیر وسیله نقلیه به‌وسیله جزیره مرکزی تغییر داده می‌شود.

میدان

وسـیله نـقلیه طـرح:

برخی از میدان‌ها ممکن است برای وسایل نقلیه بزرگ که برخی مواقع از میدان عبور می‌کنند طراحی نشده باشند .

میدان‌هایی که خوب طراحی‌شده باشند اجازه عبور وسایل نقلیه بزرگ را با ایجاد یک پیش‌آمدگی در جزیره مرکزی فراهم می‌کنند

جزیـره جداکننده

همه میدان‌ها به‌جز میدان‌های کوچک دارای جزایر جداکننده می‌باشند. نقش این جزایر، جدا کردن ترافیک ورودی و خروجی، انحراف مسیر ورودی برای کاهش سرعت و نیز پناهگاهی برای عابران می‌باشد. در میدان‌ های کوچک این جزایر تنها با خط‌کشی مشخص می‌شود.

جزیـره جداکننده

بازشدگی ورودی:

بازشدگی به معنی تعریض ورودی میدان و ایجاد خطوط اضافی به‌منظور افزایش ظرفیت و ذخیره خط ورودی میدان می‌باشد.

بازشدگی ورودی

پـارکـینگ:

هیچ‌گونه پارکینگ در مسیر گردشی و در ورودی‌های میدان وجود ندارد.

در دوایر ترافیکی پارک در مسیر گردشی وجود داشت که با تقابل مسیر گردشی باعث ایجاد موقعیت‌های خطرناک می‌شد.

پارکینگ

گـذرگاه عابـر پیاده:

محل عبور عابر پیاده تنها در پایه‌های میدان می‌باشد و به‌طورمعمول از مسیر گردشی جداشده و به‌اندازه یک وسیله نقلیه با آن فاصله دارد.

گـذرگاه عابـر پیاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.