دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی


دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی

دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی

پژوهشی جهت دریافت درجه کارشناسی رشته روان شناسی عمومی

چکیده
بحث درباره شیوع کمرویی و درصد فراوانی افراد کمرو کار ساده‌ای نمی‌تواند باشد، می‌توان گفت که پدیده کمرویی فوق‌العاده فراگیرست. درصد قابل توجهی از کودکان ونوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر جامعه دچار کمرویی و چنین ناتوانها و معلولیتهایی اجتماعی هستند. بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که تمامی افراد کمرو در همه موقعیتها و شرایط اجتماعی یکسان واکنش و رفتار مشابهی از خود نشان نمی‌دهند و میزان و درجات احساس کمرویی ایشان کاملاً متفاوت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی کمرویی در دبیرستان دخترانه شهرستان شازند می‌باشد که برای این منظور از بین دانش‌آموزان یکی از دبیرستانهای شهرستان شازند 200 دانش‌آموز دختر به تصادف انتخاب کرده و نتایج نشان می‌دهد که 47% خود را فردی کمرو قلمداد کردند . و 52% گفته‌اند که کمرو نیستند در مورد میزان کمرویی 46% درصد به کمرویی متوسط پاسخ مثبت داده‌اند و همچنین در مورد اوقات کمرویی که چند وقت یکبار احساس کمرویی می‌کنند. 5/38% درصد به گزینه به ندرت یکبار در ماه یا کمتر جواب مثبت داده‌اند و در مورد اینکه کمرویی آیا برایشان یک مشکل شخصی ایجاد کرده است یا نه 5/28% به گزینه بله گاه گاهی پاسخ داده‌اند. در مورد تظاهر نکردن به کمرویی گفته‌اند بعضی اوقات می‌توانم بعضی اوقات نمی‌توانم بیشترین درصد 68% به این گزینه جواب داده‌اند.

37% درصد از دانش‌آموزان کمرو در گروههای کوچک اجتماعی مانند مهمانی ها بیشتر احساس کمرویی می‌کنند و بعد از آن 31% درکنش متقابل یک به یک با فردی از جنس مخالف احساس کمرویی می‌کند بیشترین واکنش جسمانی در مورد تپش قلب و سرخ شدن است در مورد پی‌آمدهای منفی کمرویی 47% اشاره کرده اند که مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کند ، در مورد پی‌آمد مثبت کمرویی 52% اعتقاد دارند فردی کاملاً متواضع و قابل اتکاء را پدید می‌آورد و در آخر 49% حاضر بودند بر کمرویی خویش غلبه کنند.

 

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
موضوع پژوهش                                                       1

بیان مسأله                                                             2
اهداف تحقیق                                                          4

اهمیت مسئله                                                         4

پرسش‌های تحقیقاتی                                             6

تعریف مفاهیم پژوهش                                           6
فصل دوم
پیشینه مطالعاتی
کمرویی چیست؟                                                      8

دیدگاههای مختلف در مورد کمرویی                         9
کمر و متولد شدن                                                  10

علل کمرویی                                                          12

شیوع کمرویی                                                       16

ویژگیهای رفتاری افراد کمرو                                       19

عواقب کمرویی                                                           20

جنبه مثبت کمرویی                                                 23

علایم جسمانی کمرویی                                            25

خجالتی – اما موفق                                                   26

خجالتی در محیط کار                                                     29
آیا کمرویی همان درون‌گرایی است                               30

آیا می‌شود یک آدم خجالتی موفق بود                 31

درمان                                                                         32

شناخت خود                                                                32

پایه‌ریزی عزت نفس خود                                             35

پانزده گام در راه مبدل شدن به فردی متکی به نفس       37

پایه‌ریزی اعتماد به نفس                                           40

رشد مهارتهای اجتماعی خود                                       41

فصل سوم
روش پژوهش                                                     49
ساخت و چهارچوب پژوهش                                  49

مشخصات آزمودنیها                                                   49

ابزار اندازه‌گیری                                                          50

روش تحلیل آماری                                                      51

شیوه اجرای پژوهش                                                  51

فصل چهارم
نتایج پژوهش                                                        52
فصل پنجم
بحث در نتایج                                                             75
انتقادات و پیشنهادات                                               79

منابع                                                                    80

پیوست

 

این فایل ورد در 89 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *