کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان

هریجان. در نوار دریای خزر دهکده خانه هایش را در دامان کوه گسترانیده است. خانه های اشرافی با روکشی از گچ، چهار گوش و پاکیزه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.