دانلود بررسی توارث زوجین


چکیده:

توارث زوجه از دو جهت مورد بررسی فقهی قرار خواهد گرفت. 1ـ میراث زوجه‌ای که تنها وارث متوفّی است، برای پاسخ به اینکه در این فرض، حکم ترکه مازاد بر سهم قرآنیِ زوجه (ربع) چیست؟ آیا این مازاد (همانند زوج) به زوجه می‌رسد یا چنانکه فقهای معاصر می‌گویند و قانون مدنی (ماده 866) نیز آن را پذیرفته به عنوان حق امام به حاکم واگذار می‌شود؟ 2 ـ دومین مسأله مورد بررسی اینست که میراث زوجه از همه اموال متوفّی است یا از بعضی آن و آیا در این مورد بین زوجه‌ای که از متوفی دارای فرزند است و زوجه‌ای که فاقد فرزند از متوفّی است تفاوتی هست یا خیر؟ نگارنده با بررسی اقوال و ادله، در مسأله اوّل، دیدگاه مختار فقهای معاصر را بیشتر قابل دفاع دانسته، اما در مسأله دوم دیدگاه فقهای معاصر و قانون مدنی را قابل نقد و تأملّ جدی می‌داند.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که توارث زوجه رت مورد بررسی قرار دهیم.

کلید واژه:

توارث،زن،مرد

مقدمه:

قانونگزار ایران در ماده(140)قانون مدنی ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است.و باب دوم از [1]قسمت چهارم‌ از کتاب دوم قانون مدنی را باین سبب قهری تملک اختصاص داده است.ارث از نظر اقتصادی و از نظر حقوقی در تمام ادوار تاریخ و زندگی اجتماعی بشر در همه ملل و اقوام‌ عالم حائز اهمیت بسیاری است و تمام علماء اقتصاد و دانشمندان حقوق پیرامون مسأله ارث‌ نظرات و تحقیقات عمیق و قابل توجهی دارند همه ادیان و کلیه قانونگذاران جهان اصول‌ و مقرراتی در موضوع ارث تأسیس و تصویب نموده‌اند در باب ارث مسأله‌ای مهمتر و جالب‌تر از ارث زوجین نیست.این بحث دارای فروع متعدد و معضلات فراوانی است تمام مطالب ارث زوجین در قانون مدنی ضمن ده ماده تحت عنوان مبحث چهارم از باب ارث بیان شده است.در این راستا در ابتدا به تعاریفی از ارث و تاریخچه آن می پردازیم و در فصول بعد این موضوع را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی می کنیم.

روش تحقیق:

تحقیق فوق به صورت کتابخانه ای بوده است.

[1] امامی حسن،  ، حقوق مدنی ، جلد 5، چاپ دوم، تهران، اسلامیه،1343ه.ش،ص78

فهرست

عنوان                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………1

کلید واژه……………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….2

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول:

تعاریف و کلیات

مبحث اول:مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تاریخچه ارث………………………………………………………4

گفتار اول :مفهوم «ارث»، در لغت و اصطلاح…………………………………………………………………….4

گفتار دوم:تاریخچه ارث…………………………………………………………………………………………………5
بند اول :ارث در اسلام و ایران………………………………………………………………………………………..5

بند دوم :ارث در اقلیت های دینی …………………………………………………………………………………..7

بند سوم:برابری ارث زن و مرد در ایران باستان…………………………………………………………………..10

فصل دوم:

توارث زوجین در قانون مدنی

مبحث اول:ویژگیهای،توارث زوجین، در قانون مدنی ایران…………………………………………………15

گفتار اول:زوجیت و شرایط صحت آن…………………………………………………………………………….16

گفتار دوم :شرایط تحقق توارث زوجین………………………………………………………………………..17

گفتار سوم:میزان،نوع و کیفیت سهم الارث زوجین…………………………………………………………19

فصل سوم:

توارث زوجین در فقه

مبحث اول:بررسی کلیات موضوع………………………………………………………………………………….25

گفتار اول:دیدگاه اهل سنت …………………………………………………………………………………………26

گفتار دوم:رد میراث به زوج و زوجه……………………………………………………………………………..26

گفتار سوم :دیدگاه امامیه……………………………………………………………………………………………..28

بند اول:میراث زوجه‌ای که تنها وارث است (دیدگاه امامیه)……………………………………………..29

بند دوم:دلایل دیدگاه اول…………………………………………………………………………………………….29

بند سوم: لزوم ردّ بقیه به زوجه مطلقا (همانند زوج)………………………………………………………..30

بند چهارم: لزوم ردّ به زوجه در زمان غیبت ………………………………………………………………….30

گفتار چهارم:بررسی اقوال …………………………………………………………………………………………..31

گفتار پنجم:ترکه‌ای که زن از آن ارث می‌برد …………………………………………………………………33

گفتار ششم:ملاحظه…………………………………………………………………………………………………….36

گفتار هفتم: محرومیّت زوجه از اراضیِ خانه و مساکن…………………………………………………….37

گفتار هشتم: محرومیت زوجه تنها از عین اراضی……………………………………………………………39

گفتار نهم:بررسی و جمع بندی محقق اردبیلی …………………………………………………………………39

بند اول:بررسی آراء مذکور ……………………………………………………………………………………………40

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………43

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..45

 

این فایل ورد در 46 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *