دانلود پرسشنامه تحلیل عاملی مدیریت شایعه در سازمان


10 سوال ابتدایی این پرسشنامه رو مشاهده مینمایید:

علاقه مندی کارکنان به کار بر مدیریت شایعه در سازمان تاثیر می گذارد.
سلامت روان کارکنان بر مدیریت شایعه در سازمان موثر است.
خشنودی شغلی کارکنان بر مدیریت شایعه در سازمان تاثیر می گذارد.
روحیه همبستگی بین کارکنان بر مدیریت شایعه در سازمان اثر دارد.
بالندگی کارکنان بر مدیریت شایعه در سازمان اثر می گذارد.
صمیمت در بین کارکنان بر مدیریت شایعه در سازمان موثر است.
نشاط سازمانی بر مدیریت شایعه در سازمان اثر می گذارد.
سطح تحصیلات کارکنان بر مدیریت شایعه در سازمان موثر است.
عزت نفس کارکنان بر مدیریت شایعه در سازمان اثر می گذارد.
نگرش مثبت کاری بین کارکنان در مدیریت شایعه در سازمان موثر است.

پرسشنامه حاوی 55 سوالمی باشد  که با استفاده از طیف 5 درجه لیکرت طراحی شده است.

این فایل ورد در 2 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *