دانلود پروپزوال بررسی میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر خود مراقبتی مردان مبتلا به کبد چرب


  • مسئله تحقیق :

آموزش بهداشت به عنوان رویکردی اثربخش برای توجه ویژه به موضوع پیشگیری در کلیه سطوح آن، مدت زیادی است در کشورهای پیشرفته دنیا مؤثر واقع شده و به عنوان یکی از حیطه های کلیدی در جهت کنترل هر چه بیشتر ناخوشیها و بیماریهای انسانی مطرح است (1). همچنین ارزش برنامه های آموزش بهداشت به میزان اثربخشی این برنامه ها بستگی دارد و اثربخشی برنامه های آموزش بهداشت به مقدار صحیح از نظریه ها و مدلهای مورد استفاده در آموزش بهداشت بستگی دارد(2) . هدف مدلها کمک به تشخیص و درک عوامل مؤثر در رفتار و تعیین نحوه عملکرد این عوامل است. مدلها نیز پیشنهادهایی را ارائه می دهند که چگونه در شرایط گوناگون بتوان بر عناصر رفتار مؤثر بود. یکی از مدلهای مؤثر در آموزش بهداشت، مدل اعتقاد بهداشتی است(3). مدل اعتقاد بهداشتی مدلی جامع است که بیشتر در پیشگیری از بیماریها و رفتارهای غیربهداشتی نقش دارد و اساس این مدل بر روی انگیزه افراد برای عمل است(4). کارآیی مدل اعتقاد بهداشتی در شرح و پیش بینی رفتار بهداشتی پیش گیری کننده در مطالعات مختلف اثبات شده است (5).بر اساس این مدل شخص باید باور کند که مستعد ابتلا به یک پدیده است (حساسیت درک شده)، عمق این خطر و جدی بودن عوارض مختلف آن را در زندگی خود درک کند (شدت درک شده) و به دنبال این موضوع، منفعتی را در خصوص اتخاذ رفتارهای مثبت بهداشتی همچون رفتار خود مراقبتی را درک کرده و موانع موجود در جهت این تغییرات را (رفتار خود مراقبتی) به راحتی مرتفع می سازند(6).

با تغییر شرایط زندگی طی دهه های اخیر بروز چاقی بصورت نگران کنندهای در اغلب جوامع بشری رو به افزایش است و کودکان و نوجوانان نیز از این پدیده مستثنی نبوده اند(7). کبد یکی از اعضاء مهم بدن است که سمزدایی از داروها، دفع محصولات زاید ناشی از تخریب و نوسازی گلبولهای قرمزخون به صورت صفرا، تولید عوامل انعقادی خون، ذخیره قند به صورت گلیکوژن و نیز تنظیم سوخت و ساز قند و چربی ازمهمترین نقشهای آن در بدن میباشد (8). بر اساس مطالعات متعدد تخمین زده می شود که حداقل 355 میلیون نفر مبتلا به چاقی و اضافه وزن هستند که از این تعداد 45-30میلیون نفر از آنها کودکان چاق هستند(9و10).

به موازات اپیدمی شدن چاقی شیوع جهانی بیماری کبد چرب در دهه اخیر افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر بیماری کبد چرب به عنوان یک بیماری مهم کبدی درکودکان شناخته میشود، شیوع کبد چرب در کودکان چاق در مطالعات مختلف از 6/42%تا 1/77% گزارش شده است(11-13)به نظر می رسد که بیماری کبد چرب از شایع ترین بیماری های کبدی در دنیا باشد و میزان شیوع آن در جوامع مختلف از 8/2 درصد تا 24 درصد متفاوت است(14و15).میزان شیوع کبد چرب در جامعه با شیوع چاقی ارتباط دارد(16).و باتوجه به اطلاعات موجود، شیوع بیماری در زن و مرد یکسان است(17). بیماری کبد چرب بیماری سلولهای کبد انسان است که اخیرا به علت افزایش میزان چاقی در جامعه ما افزایش یافته است. اهمیت این بیماری به خاطر تخریب سلولهای کبدی است و در صورت عدم تشخیص زودرس و درمان مناسب میتواند منجر به بیماری پیشرفته و غیرقابل برگشت کبدی به نام «سیروز»شود. کارایی مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری ‌کننده ی مختلف مانند تب مالت، سرطان پستان و دهانه رحم در ایران توسط محققین ثابت شده است. نتایج مطالعه ی سارانی نشان داد که بعد از مداخله آموزشی میانگین نمرات حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی، آگاهی و رفتارهای خودمراقبتی در گروه آزمون به طور معناداری افزایش یافتند(18).ما نیز بنا به اهمیت موضوع و نقش حیاتی که در تشخیص و درمان این بیماری دارد بر آن شدیم تا با بررسی تاثیر الگوی  اعتقاد بهداشتی بر خود مراقبتی مردان مبتلا به کبد چرب  و با استفاده از نتایج بدست آمده از این تحقیق و ارائه این نتایج به مسئولین مربوط تلاشی در جهت بالا رفتن آگاهی و بهبود عملکرد عوامل دست اندرکار در این زمینه انجام گیرد.

  • هدف کلی طرح : تعیین میزان تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر خود مراقبتی مردان مبتلا به کبد چرب شهر …..
  • نوع و روش مطالعه، جامعه مورد بررسی و خلاصه روش اجرا:

پرسشنامه طرح تحقیقاتی

این فایل ورد در 24 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *