دانلود پروژه کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

کارآفرینی کارخانه مونتاژ باتری خودرو

Entrepreneurship car battery factory assembly
خلاصه طرح :

در این طرح به بررسی کارخانه مونتاژ باتری خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .

 

خلاصه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

بررسی بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

نام  و کاربرد محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

انواع  باتری های  سرب  –  اسیدی  :……………………………………………………………………………………………………………………… 9

1   تعریف  ویژگی ها   و مشخصات  محصول………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4   طبقه  بندی   محصول………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

باتری ها  بسته  به  نوع  کاربرد  آنها  و  میزان  آمپراژ  مورد  نیاز  به انواع  زیر طبقه  بندی  می شوند:………………………… 10

جدول  1-1  طبقه بندی  بر حسب  آمپراژ…………………………………………………………………………………………………………….. 10

مشخصات  فنی  محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

جدول 2-1  مشخصات  فنی………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

بسته  بندی  محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

شماره  تعرفه  گمرکی  مواد  اولیه  و محصول………………………………………………………………………………………………………… 11

جدول  3-1  شماره  تعرفه  های  گمرکی……………………………………………………………………………………………………………… 12

استاندارد  محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

نمونه ای از استاندارد های  DIN  آلمان و   JIS  ژاپن  در  جدول آمده  است :………………………………………………………. 13

جدول 4-1 استاندارد های  بین المللی محصول………………………………………………………………………………………………………. 13

بررسی  بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

تاریخچه  بازار  در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

بررسی  روند  مصرف………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید………………………………………………………………………… 15

ادامه  جدول  5-1  آمار  تولید  و  واردات  انواع  سواری  از ابتدای  تولید……………………………………………………………….. 16

جدول  6-1  آمار تولید و واردات  انواع  وانت از ابتدای تولید………………………………………………………………………………… 17

جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید…………………………………………………………….. 17

ادامه جدول 7-1  آمار تولید انواع  سواری  و وانت  دو دیفرانسیل از ابتدای تولید……………………………………………………… 18

جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84………………………………………………………………….. 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84………………………………………………………….. 19

ادامه جدول  8-1  پیش بینی برنامه تولید انواع خودرو های داخلی در سال 84………………………………………………………….. 20

بررسی  روند  واردات  و صادرات………………………………………………………………………………………………………………………… 20

جدول 9-1  آمار واردات  باتری های  سرب – اسیدی برای  راه اندازی موتورهای پیستونی………………………………………. 21

بررسی  قیمت  فروش  محصول  مشابه…………………………………………………………………………………………………………………. 21

جدول  10-1  شرکت های تولید کننده  باتری  کشور…………………………………………………………………………………………….. 23

نتیجه  گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

سهم  بازار  (  خودروهای  موجود  در  کشور و  سایر  موارد  کاربرد  )…………………………………………………………………… 24

سهم  خودرو ساز………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

موقیعت  مکانی  واحد………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

عوامل  موثر  در تعیین  محل  سیستم  عملیاتی  :……………………………………………………………………………………………………. 25

تعیین  موقعیت  مکانی  واحد  شامل  سه  مرحله  می باشد  :………………………………………………………………………………….. 26

انتخاب  منطقه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

برای  انتخاب  منطقه  مورد  نظر  باید  به عوامل  زیر توجه  نمود  :…………………………………………………………………………. 26

انتخاب  محدوده  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26

انتخاب  محل  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

فصل  دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

بررسی  های  فنی  طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

ارائه  روش های  مختلف  تولید……………………………………………………………………………………………………………………………. 29

-aانتخاب  بهترین  تکنولوژی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

به  دلیل  اینکه  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

تشریح  فرآیند  مونتاژ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

فرآیند  مونتاژ  باتری  خودرو  شامل  11  مرحله  به  شرح  ذیل  می باشد :……………………………………………………………… 30

مرحله  اول  :   گروه بندی  پلیتها  (  صفحات  )……………………………………………………………………………………………………. 30

مرحله  دوم   :   ریخته  گری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

مرحله  سوم   :   بازرسی  محصول  ایستگاه  ریخته  گری  ( C.O.S   )…………………………………………………………………. 31

مرحله  چهارم  :  تست  ولتاژ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

مرحله  پنجم  :  جوش  یا  برق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

مرحله  ششم   :   تزریق  رزین…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

مرحله  هفتم  :  درب  گذاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

مرحله  هشتم  :   پلمپ  حرارتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

مرحله  نهم  :  جوش  گاز……………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

مرحله  دهم  : تست  هوا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

مرحله   یازدهم   :  شماره  زن  حرارتی………………………………………………………………………………………………………………… 33

مرحله  دوازدهم  :  شیرینگ  یا  بسته  بندی…………………………………………………………………………………………………………… 34

بررسی  ایستگاه  ها  و  شیوه  های  کنترل  کیفیت………………………………………………………………………………………………….. 34

به طور  کلی  اهداف  کنترل  کیفیت  را  می توان  به  صورت  زیر  خلاصه  کرد  :…………………………………………………… 34

مراحل  بازرسی   کلی  با توجه به  وضعیت  هر صنعت  به  ترتیب  زیر می باشد :……………………………………………………. 35

کنترل   مواد  اولیه  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

پلیتها  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

جدا  کننده  ها   (  نوارهای  عایق  )   :…………………………………………………………………………………………………………………. 36

جعبه ها  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

کنترل  در  حین  تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

دستگاه ها  و تجهیزات  خط…………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

معرفی  دستگاه ها  و  تجهیزات  خط  مونتاژ باتری…………………………………………………………………………………………………. 38

لیست  دستگاه ها  و تجهیزات  خط   مونتاژ  باتری  و  نحوه  عملکرد  آنها………………………………………………………………. 38

پانچ  (  سوراخ  کن )…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

ال  بک  Elbak………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

C.O.S    (  Cast   On   Straps   )……………………………………………………………………………………………………………….. 39

کار  این  دستگاه  شامل  چهار مرحله  می باشد  :…………………………………………………………………………………………………… 39

تست  ولتاژ  (  High  Voltage  )…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

جوش  با  ولتاژ  بالا  ( Welmatic   )………………………………………………………………………………………………………………… 40

تزریق  رزین  ( Hot  Melt   )…………………………………………………………………………………………………………………………… 40

پلمپ  حرارتی  (    Heat  Sealing   )……………………………………………………………………………………………………………… 41

جوش قطبها  با  گاز (  Automatic  Post  Finishing     )……………………………………………………………………………… 41

تست  با  هوا  (  Pneumatic  Testing  Machine)……………………………………………………………………………………….. 41

شماره  زنی  حرارتی  (  Coding  and  Numbering    )………………………………………………………………………………… 42

بسته  بندی  (  Sherinkage    )………………………………………………………………………………………………………………………… 42

محاسبه  ظرفیت  ،  برنامه  تولید  و شرایط  عملکرد  واحد……………………………………………………………………………………… 42

برآورد  ظرفیت  اسمی  سیستم……………………………………………………………………………………………………………………………… 44

زمان  در  دسترس……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

زمان  در  دسترس  تولید  مطابق  جدول  زیر  پیش بینی  می شود  :………………………………………………………………………… 44

توقفات  آماده  سازی  و  تنظیمات………………………………………………………………………………………………………………………… 44

میزان  تولید  محصولات  مختلف  به  تفکیک  تیپ………………………………………………………………………………………………… 46

میزان  تولید  Elbak   (  ایستگاه  گروه بندی )……………………………………………………………………………………………………… 46

جدول 2-2  زمان ها  و میزان تولید  دستگاه  Elbak……………………………………………………………………………………………… 47

میزان  تولید  C.O.S     ( ایستگاه ریخته گری ) و ایستگاه مونتاژ……………………………………………………………………………. 48

جدول  2-3  زمانها   و  میزان  تولید  باتری  2 L  را  در  شیفت های  مختلف  نشان  می دهد :……………………………….. 48

جدول  2-3  زمان   و  میزان  تولید  باتری  2 L  در ایستگاه  ریخته گری  و  مونتاژ………………………………………………… 48

توان  تولیدی  سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول  4-2  برآورد  توان  تولیدی واقعی  طرح…………………………………………………………………………………………………….. 49

لیست  مواد  اولیه  و  قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

صفحات  (  پلیتها  )…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

جدول  5-2  مشخصات  باتری های  سبک…………………………………………………………………………………………………………… 50

پلیتها  به  دو  شکل  در باتریها  مورد  استفاده  قرار می گیرند :………………………………………………………………………………… 50

جدا  کننده  ( Separators   )…………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

نقش جدا کننده  ها  در باتری  شامل :…………………………………………………………………………………………………………………… 51

جعبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

سرب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

درب  و  در پوش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

بر آورد  میزان  مصرف  مواد  اولیه   و  قطعات  خریدنی………………………………………………………………………………………… 52

جدول 6-2  بر آورد  میزان  مواد  اولیه  مورد  نیاز طرح…………………………………………………………………………………………. 52

تجهیزات  و  تاسیسات  عمومی  :…………………………………………………………………………………………………………………………. 53

بخش  نگهداری  و  تعمیرات………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

بخش  ایمنی  و  بهداشت……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

بخش  نگهبانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

تاسیسات  برق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

تاسیسات  آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

تجهیزات  حمل  و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

سایر  تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

کمپرسور هوای  فشرده…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

سیستم   فن  و  تهویه  هوای  سالن………………………………………………………………………………………………………………………. 56

تجهیزات  اطفای حریق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

سیستم  خنک  کننده  با آب………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

ژنراتور  برق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

سیستم  های  گرمایش   و  سرمایش……………………………………………………………………………………………………………………… 57

نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58

برآورد  پرسنل   تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

جدول 7-2  تعداد  پرسنل  تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 59

برآورد  پرسنل  غیرتولیدی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

بر آورد  نیروی  انسانی  بخشها  در  جدول  8-2  نشان  داده  شده است :……………………………………………………………….. 60

برآورد  نیروی  انسانی  قسمت  اداری  (  غیر تولیدی )………………………………………………………………………………………….. 60

مدیریت  کارخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

مدیریت  بخشها  و پرسنل  مورد  نیاز……………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  اداری  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  فروش  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

بخش  مالی  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  خرید  یا  بازرگانی  :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  تضمین  کیفیت  :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

بخش  برنامه  ریزی  تولید  :………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

جدول 9-2  برآورد  نیروی انسانی بخشهای  اداری………………………………………………………………………………………………… 62

محاسبه  سطح  زیر بنا  و  مساحت  مورد  نیاز……………………………………………………………………………………………………….. 62

مساحت  سالن  تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

خط  مونتاژ  باتری شامل  چهار ایستگاه  با  دستگاههای  مخصوص  به  خود  می باشد  که  عبارتند از :……………………… 63

جدول  10-2  بر آورد  مساحت  ماشین آلات  تولیدی…………………………………………………………………………………………… 64

جدول 11-2  برآورد  مساحت  بخشهای سالن  تولید……………………………………………………………………………………………… 65

کل  مساحت  سالن  تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول  12-2  بر آورد  مساحت  سالن  تولید………………………………………………………………………………………………………… 66

مساحت  انبارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

انبار  مواد  اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فضای  مورد  نیاز  پلیتها……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

فضای  مورد  نیاز  جدا کننده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 68

فضای مورد  نیاز  جعبه ها  و سایر  مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………… 69

انبار  محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

جدول  13-2  بر آورد  کل  مساحت  انبار…………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول  14-2  بر آورد  مساحت   تاسیسات  داخل محوطه……………………………………………………………………………………… 70

مساحت  ساختمان های اداری ، رفاهی  و خدماتی………………………………………………………………………………………………….. 71

جدول  15-2  برآورد  مساحت مورد نیاز  بخشهای  اداری……………………………………………………………………………………… 71

مساحت  زمین  ، ساختمان و محوطه سازی……………………………………………………………………………………………………………. 72

جدول  16-2  برآورد کل مساحت ساختمانها  ، سوله ها  و تاسیسات………………………………………………………………………. 72

نقشه  جانمایی  ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

فصل  سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

بررسی های  مالی  طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

اطلاعات  مربوط  به  سرمایه گذاری  در گردش  و برآورد  آن………………………………………………………………………………… 74

مقدار و ارزش  مواد  اولیه  مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 1-3  برآورد  ارزش  مواد  اولیه  مصرفی…………………………………………………………………………………………………….. 75

هزینه های  تامین  انواع  انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 2-3  بر آورد  هزینه  تامین  انواع  انرژی…………………………………………………………………………………………………….. 76

هزینه  خدمات  نیروی  انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 76

جدول 3-3 برآورد هزینه های نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………… 77

جمع بندی  اجزاء  و  برآورد سرمایه  در گردش…………………………………………………………………………………………………….. 77

مواد اولیه  و قطعات  مورد  نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

حقوق  و  دستمزد  کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

انرژی  مورد  نیاز  و  هزینه های  سربار…………………………………………………………………………………………………………………. 78

هزینه های  فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

جدول   4-3  اقلام  سرمایه  در  گردش………………………………………………………………………………………………………………… 79

اطلاعات  مربوط  به سرمایه  ثابت  و  برآورد  آن…………………………………………………………………………………………………… 79

هزینه  ماشین آلات  و تجهیزات  خط  تولید…………………………………………………………………………………………………………… 80

جدول  5-3  برآورد  هزینه  ماشین آلات  خط  مونتاژ…………………………………………………………………………………………….. 81

هزینه  زمین  ، ساختمان  و  محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………….. 81

جدول  6-3 برآورد  هزینه  احداث  ساختمانها  و سالنها…………………………………………………………………………………………. 81

جدول  7-3  مساحت  و هزینه  زمین  مورد  نیاز…………………………………………………………………………………………………… 82

جدول  8-3  هزینه  تجهیزات  و تاسیسات  عمومی……………………………………………………………………………………………….. 82

هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

جدول  9-3  برآورد  هزینه  لوازم  و اثاثیه  اداری…………………………………………………………………………………………………… 83

هزینه های  قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………………………… 83

جدول  10-3 اقلام  هزینه های  قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………….. 83

جمع  بندی  اجزاء و برآورد  سرمایه ثابت……………………………………………………………………………………………………………… 84

جدول 11-3  برآورد  سرمایه ثابت……………………………………………………………………………………………………………………….. 84

کل سرمایه  گذاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84

جدول   12-3  برآورد  سرمایه گذاری  کل……………………………………………………………………………………………………………. 85

هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

هزینه های ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

جدول  13-3  اقلام  هزینه ثابت و برآورد آن…………………………………………………………………………………………………………. 86

هزینه  استهلاک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86

اقلام  و  درصد  استهلاک  سالیانه  سالیانه  هر  یک  در جدول  زیر  آمده  است  :……………………………………………………. 86

جدول  14-3  برآورد  هزینه استهلاک  سالیانه……………………………………………………………………………………………………….. 86

هزینه های  متغیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

جدول  15-3  اقلام  هزینه های  متغییر  و برآورد آن……………………………………………………………………………………………… 87

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

ارزیابی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

قیمت  تمام  شده محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

جدول 16-3  برِآورد قیمت  تمام شده…………………………………………………………………………………………………………………… 89

تجزیه  و تحلیل صورتهای  مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 89

جدول 17-3  بر آورد  کل  درآمد  در طی 5 سال…………………………………………………………………………………………………… 89

پیش  بینی  عملکرد  سود  و زیان ویژه  طرح…………………………………………………………………………………………………………. 90

تراز نامه  پیش بینی شده  طرح……………………………………………………………………………………………………………………………… 93

این فایل ورد در 98 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × سه =