or

تفاوت ماده افزودنی زودگیر و زود سخت کننده بتن⁣

?مواد افزودنی تسریع کننده سبب کاهش زمان گیرش، افزایش روند کسب مقاومت و یا هر دو می شوند. این مواد در حقیقت روند هیدارسیون را تسریع می کنند. بطور کلی این مواد را می توان به دو دسته کلی مواد افزودنی زودگیر و مواد افزودنی زود سخت کننده تقسیم کرد.

?مواد افزودنی زودگیر (Setting Accelerator) عموما با تسریع واکنش بین سولفات و آلومینات ها و تشکیل اترینگایت، سرعت گیرش خمیر سیمان را افزایش می دهند. افزایش سرعت این واکنش منجر به پدید آمدن کریستال های سوزنی شکل کوچک اترینگایت می شود. طول کریستال ها دراین حالت از طول کریستال های پدید آمده در خمیر سیمان شاهد کوتاه تر خواهد بود. در هم فرو رفتن این اترینگایت های ظریف موجب تسریع زمان گیرش می شود. کاربرد عمده این مواد در بتن پاشی است.

?مواد افزودنی زود سخت کننده (Hardening Accelator) بوسیله واکنش با C3S موجب افزایش مقاومت های اولیه و نیز کاهش زمان گیرش می شوند البته تاثیر این مواد بر تسریع واکنش گیرش کمتر از مواد افزودنی زودگیر است. مواد افزودنی زود سخت کننده یا مانند کلریدها بعنوان یک کاتالیزور در واکنش عمل می کنند و یا مانند هیدراتاسیون C3S، کربنات ها با هیدروکسیدکلسیم ترکیب شده و کربنات کلسیم و یک قلیایی نامحلول تشکیل می دهند و قلیایی حاصل از واکنش موجب تسریع واکنش سیلیکات و آلومینات میشود.

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.