دانلود رایگان مقاله معماری اسلامی – شیوه اصفهانی


شیوه اصفهانی

به شیوه ی معماری دوره ی صفو یه، سبک اصفهانی اطلاق می شود . چون اولین بنادر شهرها ی اصفهان ساخته شده وبه سبک اصفهانی معروف است. دوره ی حکومت شاه عباس را عصر طلایی سبک اصفهانی می دانند شیوه اصفهانی آخرین شیوه معمار ی ا یرانی است . در بخش گذشته گفته شد معماری بومی آذربایجان پدید آورنده سه شیوه معمار ی ا یران از جمله شیوه اصفهانی بود . پس خاستگاه ا ین شیوه، شهر اصفهان نبوده ولی در آنجا رشد کرده و بهترین ساختمان های آن در این شهر ساخته شده اند.

میدان نقش جهان

شیوه اصفهانی در برگیرنده شیوه ها یی است که در نوشته های غربی به شیوه صفو ی، افشار ی، قاجار ی و زند ،قاجار نامیده شده اند . این شیوه کمی پیش از رو ی کار آمدن صفو یان از زمان قره قو یونلوها آغاز شده و در پای ان روزگار محمد شاه قاجار دوره نخست آن به پایان می رسد . دوره دوم آن زمان پسرفت و انحطاط این شیوه است که در واقع از زمان افشار یان آغاز شده و در زمان زندیان دنبال شد ولی پسرفت کامل از زمان محمد شاه آغاز شد و دگرگونی ها ی معمار ی تهران و شهرها ی نزد یک به آن آشکار شد البته در گوشه و کنار ا ی ران در شهرها یی که به دور از ا ین روند بودند ساختمان ها ی ارزشمند ی ساخته شده بویژه خانه ها ی ز یبایی که در زمان قاجاری ان ساخته شده است . از آن پس دیگر شیوه ای جانشین شیوه اصفهانی نشد .

با اینکه تلاش شد این رشته پیوسته در معمار ی ایران پاره نشود اما دیگر معماری آن سیر و روند تکاملی پیشین را پی نگرفت . در اواخر دوره تیموری هرج و مرج تمام ا یران را فراگرفته بود و اقوام مختلف در نقاط مختلف ا یران دست به شورش و حملات می زدند . یکی از آنها ترکمنان قراقویونلو در غرب و شمال غرب ایران بودند. آنها در سال ۸۰۹ یکی از نوادگان تیمور به نام میرزا ابوبکر را از تبریز بیرون راندند و خود تا چند ی بر آن شهر فرمانروایی داشتند . درگیرو دار این کشمکش ها فرد ی بنام اسماعیل از خاندان صفوی و از نوادگان شیخ صفی الد ین اردبیلی عارف بزرگ قرن هفتم و هشتم بعد از درگ یری با شروانشاهان و آق قو یونلوها و پیروزی بر آنها در سال۹۰۸هجری در تبریز به تخت نشست . پس از آن بس یاری از شهرها ی عراق ، مشرق ، آسیای صغیر، لرستان ، خوزستان و خراسان بزرگ را گشود، تا ا ینکه در سال ۹۳۰ هجری درگذشت . بعد از شاه اسماعیل ، بزرگترین فرزند و ی ،طهماسب جا ی او را گرفت و مدت پنجاه و چهار سال تا سال ۹۸۴ حکومت کرد . بعد از او یکی از پسرانش بنام اسماعیل به شاهی برگزیده شد و پایتخت خود را شهر قزوین قرار داد . بعد از شاه اسماعیل دوم ، برادرش محمد خدابنده و بعد از او عباس میرزا در سال ۹۹۵ به تخت نشستند . او که بعد ها به شاه عباس معروف شد در ابتدا و دردوران کودکی خود حاکم هرات بود . او با روش ها ی مختلف توانست دشمنان خود را سرکوب کند . در دوره او روابطی با کشورها ی غربی ا یجاد گردید و حتی در مورد مسائل نظامی با انگلیسی ها روابطی برقرار کرد، و بعد ازسرکوب اغتشاشات داخلی ، با ازبکان جنگید و آنها را نیز شکست داد . از طرف دیگر قوا ی عثمانی را که در شمالغرب ا یران بودند نیز شکست داد و کربلا، نجف و تمام آذربا یجان را بار دیگر فتح کرد . شاه عباس در سال ۱۰۰۶پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد و در این دوره است که شهر اصفهان به نهایت آبادی خود می رسد.

[download id=”86020″]

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − هشت =