دایره رنگ

یکی از ساده ترین و مهم ترین تمرین رنگ شناسی یادگیری دایره ی رنگ هست

همانطور که در شکل بالا می بینید دایره ی رنگ از 12 رنگ تشکیل شده است.

در مثلث متساوی الاضلاع وسط شکل 3 رنگ اصلی قرمز-آبی و زرد مشخص شده است. و رنگ های ثانویه از ترکیب رنگ ها قسمت روی اصلاع مثلث ایجاد شده. مثلا رنگ نارنجی(قرمز+زرد)  که روی ضلع مشترک قسمت رنگ های قرمز و زرد کشیده شده.

پس ما الان یک 6 ضلعی در وسط شکل داریم. رنگ های اصلی نقاشی همراه با رنگ های ثانویه.

و میرسیم به قسمت دایره. در دایره 12 رنگ داریم. یعنی 2 برابر رنگ های 6 ضلعی. نوک هر قسمت از 6 ضلعی که روی محیط دایره می افتد همان رنگ را روی محیط دایره خواهیم داشت(دقت کنید) مثلا نوک مثلث مربوط به رنگ نارنجی و آبی را ادامه دهید تا روی محیط دایره و می بینید که روی دایره هم همان رنگ است. و 6 رنگ پس 6 رنگ روی دایره همان رنگ های 6 ضلعی هستند. و 6 رنگ دیگر ترکیب رنگ های اصلی و ثانویه است. که بین 2 رنگ ترکیب شده با هم هست . مثلا از ترکیب رنگ اصلی قرمز با رنگ ثانویه نارنجی رنگ نارنجی قرمز حاصل می شود که در دایره بین این دو رنگ وجود دارد

رنگ ها در دایره ی رمنگ بسیار دقیق و درستند. یعنی مثلا رنگ های ثانویه که از ترکیب رنگ های اصلی ایجاد می شوند از مقدار مساوی رنگ های اصلی ایجاد شده. مثلا رنگ 4 لیتر رنگ بنفش از 2لیتر رنگ آبی و 2 لیتر رنگ قرمز خالص درست شده برای همین این بنفش بدست آمده کاملا درست است. زیرا اگر برای مثال 3 لیتر رنگ قرمز باشد و 1 لیتر رنگ آبی یا 3 لیتر رنگ آبی باشد . 1 لیتر رنگ قرمز بنفش های ایجاد شده با بنفش دایره ی رنگ مطابقت ندارند و با هم فرق دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.