معماری پست مدرن


به معماری پست مدرن معماری پاپ یا معماری مردمی هم می گویند ، چون در این نوع معماری از احجام و تزئینات و رنگهای عامه پسند و جالب توجه برای سطح درک عموم استفاده میشود

پست مدنیسم پیکره پیچیده و در هم تنیده و متنوعی از اندیشه ها ، آرا و نظریاتی است که در اواخر دهه 1960 م . سر برآورد و بعدا اندیشه های دیکانستراکشن D econstruction   و مکاتب فکری غرب از جمله فمینیسم و پسا استعمارگرایی و غیره جز واژه پست مدرن فلسفی مطرح شدند .
پست مدرنیسم در سراسر اروپا و ایالات متحده به ویژه در محافل آکادمیک و در میان دانشگاهیان ، معماران ، هنرمندان و حتی مجریان برنامه ها و تبلیغات و رسانه های گروهی و مطبوعات اشاعه و گسترش یافت . واژه پست مدرن گفتمان های فراوان و متعددی را در پی داشته است ، روندی که همچنان ادامه دارد

زمینه های تاریخی و چالشهای نظری پست مدرن

ظهور مکتب پساساختارگرا بسط و گسترش جریانات انتقادی در برابر ساختارگرایی که در حیات روشنفکری فرانسه بوجود آمد.

ظهور پست مدرنیسم

اصول و مبانی پست مدرنیسم همان مبانی پساساختارگرایی است که طی سالهای سه دهه آخر قرن بیستم سر بر آورد.

این فایل پاورپوینت در 50 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *