دانلود پاورپوینت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک

نکات عمده

نگاه کلی به کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک بنگاه به مصرف کننده
تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه
پرداخت های الکترونیکی
پیامد های قانونی و اخلاقی در کسب و کار الکترونیک

اهداف یادگیری

Øتوصیف تجارت الکترونیک شامل:حوزه ها، مزایا و محدودیت ها
Øتشخیص میان تجارت الکترونیک خالص و تجارت الکترونیک نسبی
Øدرک چگونگی کار حراجی های آنلاین
Øتمایز میان تجارت های الکترونیک بنگاه به بنگاه و بنگاه به مصرف کننده و مصرف کننده به مصرف کننده وبنگاه با کارکنان و دولت به شهروند
Øتوصیف خدمات اصلی پشتیبانی تجارت الکترونیک بوی‍ژه پرداخت ها و لجستیک ها
Øبحث در مورد بعضی از پیامد های قانونی و اخلاقی مرتبط با تجارت الکترونیک

تعاریف کلی

Ø تجارت الکترونیک(Electronic Commerce  ) :
مبحثی است که در آن فرایند های خرید، فروش، انتقال، یا تعویض محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری توسط اینترنت مورد بحث قرار می گیرد.

Øکسب وکار اکترونیک (Electronic Business ) :
دارای تعریف گسترده تری از EC بوده و نه تنها شامل خرید و فروش می باشد، بلکه خدمات به مشتریان، همکاری با شرکا، انجام  E-Learning ، و انجام انواع داد و ستد ها با سازمان های مختلف را هم در بر می گیرد.

 

این فایل پاورپوینت در 28 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

29,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.