دانلود کتاب اصول طراحی شهری

دانلود کتاب اصول طراحی شهری

دانلود کتاب اصول طراحی شهری

کتاب اصول طراحی شهری  مولف: دکتر محمد نقی زاده

فهرست مطالب کتاب اصول طراحی شهری :

فصل اول: مقدمات و کلیات

  • اهداف
  • مقدمه
  • تأثیر متقابل محیط بر انسان
  • تعاریف برخی موضوعات عام
  • طبقه بندی سلسله مراتبیِ نیازهای انسان
  • خلاصه
  • خودآزمایی

فصل دوم: تعاریف خاص

  • اهداف
  • شهر
  • ارکان و عوامل شکلدهنده شهر
  • شهرسازی
  • برنامه ریزی شهری
  • طراحی منظر
  • خلاصه
  • خودآزمایی

فصل سوم: اجمالی در باب طراحی شهری

  • اهداف
  • قدمت طراحی شهری
  • فرایند خلق فضا
  • تعریف طراحی شهری
  • تعریف مورد نظر از طراحی شهری
  • زیرمجموعه ها و علوم مرتبط با طراحی شهری
  • مقیاس های طراحی شهری
  • طبقه بندی اصول طراحی شهری
  • خلاصه
  • خودآزمایی

فصل چهارم: اصول مفهومی (معنوی و باطنی)

  • اهداف
  • معنویت گرایی (ارجحیت معنویت بر مادیت)
  • وحدت (وحدت در کثرت)
  • تسبیح
  • زیباآفرینی
  • تذکردهی
  • هویت
  • کمال گرایی و کمال جویی
  • هدایت
  • سرزندگی
  • میانه روی
  • احتراز از کبر و خودستایی
  • تواضع
  • خلاصه
  • خودآزمایی

فصل پنجم: اصول عینی و کالبدی (هندسی و محسوس)

  • اهداف
  • زیبایی بصری
  • نوآوری و نوگرایی
  • تعادل
  • مرکزیت
  • تنوع
  • هماهنگی
  • اندازه و تناسب
  • توازن
  • سلسله مراتب
  • حدود و حریم ها
  • درجه محصوریت
  • سادگی
  • خوانایی و وضوح
  • انعطاف پذیری
  • هم زیستی با طبیعت
  • تباین و تضاد
  • تقارن
  • درون گرایی
  • امنیت
  • چشم انداز
  • دسترسی
  • جلوه های اصول سایر طبقات
  • خودآزمایی

فصل ششم: اصول فکری حاکم بر طراح شهر

  • اهداف
  • تعالی حیات
  • کرامت انسان
  • تجردگرایی
  • کمال گرایی
  • آرمان گرایی
  • نمادگرایی
  • تقوا
  • حیا
  • زمینه گرایی
  • آینده نگری
  • جمع گرایی
  • خلاصه
  • خودآزمایی

فصل هفتم: اصول آرمانی (اصول مدیریتی)

  • اهداف
  • تعاملات اجتماعی
  • روزآمدی و کارآیی
  • حفاظت
  • تکمیل (کمال گرایی)
  • اصلاح
  • تقویت معنوی
  • فرایندنگری
  • زیباداری
  • جامع نگری (مدیریت بحران)
  • تقویت سرمایه های اجتماعی
  • اعمال کنترل ها
  • خلاصه
  • خودآزمایی

فصل هشتم: اصول خاص هر فضا و عنصر

  • اهداف
  • پویایی (القای حرکت برای خیابان)
  • ایستایی (القای سکون برای میادین)
  • خلوت، شلوغی یا خصوصیت
  • مبلمان و کفسازی مناسب
  • قرارگاه رفتاری
  • قابلیت تجمع
  • خلاصه
  • خودآزمایی

فصل نهم: برخی روش های کاربرد اصول طراحی شهری

  • اهداف
  • بهره گیری مناسب از نمادها، نشانه ها و رموز
  • هویت بخشی
  • توجه به تازگی و طراوت
  • اقناع ادراکات حسی
  • ارتقای حس مکان
  • بری بودن از زشتی ها
  • خلاصه
  • خودآزمایی

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات:211
حجم: 6.51 مگابایت

15,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.