دانلود رایگان سنجش شاخص های تاثیر گذار بر هویت محله


مقاله ی سمینار مسائل شهری

عنوان:

سنجش شاخص های تاثیر گذار بر هویت محله

نمونه موردی : محله ی 7 اولر(عمار)

چکیده:

پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از تکنیک freedman (spss) به ارزیابی شاخص های هویت بخش در محله ی 7 اولر شهرستان ارومیه پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان می دهد مولفه اجتماعی با میانگین رتبه 4 بیشترین تاثیر را در هویت محله 7 اولر را دارد. مولفه تاریخی با میانگین رتبه 33/2 کمترین تاثیر را در هویت این محله دراد. همچنین مولفه های فردی خانواری و کالبدی هر کدام با میانگین رتبه 3 در رتبه دوم تاثیرگذاری بر هویت محله مورد نظر را دارند. حفظ و تقویت شاخص های هویت بخش ، گامی موثر در جهت حفظ ارتباطات محله ای ، امنیت و آسایش شهروندان است. در پایان تحقیق روش ها و راهکارهایی جهت حفظ و ارتقاء هویت محله ارائه شده است.

کلید واژه: هویت، شهرستان ارومیه، تکنیک freedman

1- مقدمه :

شهرها و فضاهای شهری از استقلال، شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار هستند ، در حالی که آنچه از شهرها در ذهن عموم مردم شکل گرفته است ، تنها مجموعه ای از ساختمان های بلند ، پارک ها و خیابان هاست. شهر مکانی است که تعاملات شهری در آن به وقوع می پیوندد و مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود دارند. به عبارتی ، آنچه شهر را می سازد ، ساختمان های عظیم و پارک ها نیستند ، بلکه مردم خود شهرند که با تمام ویژگی های منحصر به فردشان و در حقیقت ، هویت شهری و شهروندیشان ، شهر را می سازند(نوفل،کلبادی،پورجعفر، 1388:58).

در مفهوم هویت شهری و عناصر سازنده آن می توان بر موضوعاتی همچون : “زمان ، مکان ، قومیت ، اعتقادات ، آداب و رسوم ، زبان و گویش مشترک و تاریخچه” اشاره کرد. هویت از آن جا که ریشه در تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد ، دارای بعد زمانی است. همچنین ، در این مفهوم نوعی تعلق به سرزمین وجود دارد که به هویت بعد مکانی نیز می دهد(همان:58)

[download id=”81593″]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *