دانلود فایل ورد معادلات دیفرانسیل

مقدمه:

روش های رونگه – کوتای ضمنی (همچون روش s- گامی رادو IIA با 7 ، 5 ، 3 = s) برای حل دستگاه های معادلات دیفرانسیل سخت خواص پایداری بسیار خوبی دارند و جواب آن ها دارای مرتبه ی دقت بالایی است اما هزینه بالای محاسباتی آن ها در حل معادلات مرحله ای غیرخطی آن ها ، به شدت کاربرد این روش ها را در حل مسائل بزرگ مقیاس محدود کرده است. برای کاهش چنین هزینه هایی ، الگوریتم های نیوتن تقریبی متعددی در دهه های اخیر ارائه شده است که یکی از پرکاربردترین آن ها روش ساده شده نیوتن نام دارد.

روش نیوتن ساده شده ، در اجرای روش های رونگه – کوتای ضمنی مؤثر و کارامد است ولی در عین حال ، خاصیت همگرایی ضعیفی دارد.

به منظور بهبود بخشیدن به خصوصیات همگرایی ، ساختار تازه ای از تقریب جدید ماتریس ژاکوبین ،  ، ارائه می شود.

به وسیله این تقریب جدید ماتریس ژاکوبین ، روش نیوتن ساده شده به شکل جدیدی اصلاح شده که روش نیوتن تقریبی اصلاح شده نامیده می شود.

در فصل اول پایان نامه تعاریفی از معادلات دیفرانسیل معمولی و دستگاه معادلات غیرخطی ، روش نیوتن و روش نیوتن ساده شده آمده است.

در فصل دوم ، به تشریح دستگاه های معادلات دیفرانسیل سخت ، روش رونگه – کوتای ضمنی ، روش رادافر پرداخته شده است.

فصل سوم پایان نامه ، روش نیوتن تقریبی اصلاح شده را توصیف کرده و در فصل چهار به نتایج عددی این روش پرداخته شده است.

فصل 1

تعاریف و مفاهیم مقدماتی

مقدمه:

این فصل شامل تعاریف و مفاهیم اولیه مورد نیاز برای فصول بعدی و نگاه کلی به معادلات دیفرانسیل معمولی غیرخطی ، روش نیوتن و روش ساده شده ی نیوتن دارد. در توصیفی از این روش ها به تعاریف دیگری اشاره خواهیم کرد.

ضریب تانسوری کرونکر:

فرض کنیم  تابعی چند خطی روی  ، و M تابعی چند خطی روی  باشند. تابع  روی  به صورت:

این فایل ورد در 32 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

69,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.