دانلود فایل تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران


قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

«چکیده»

تجارت الکترونیک یا همان عامل رنسانس اقتصادی و تجاری پدیده قرن جدید است.

لذا ضرورت توجه به این موضوع پژوهشگر را بر آن داشته تا در قالب موضوع تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران به این مطلب بپردازد.

ابتداً باید یاد آور شد که با توجه به نو و جدید بودن موضوع یافتن منابع برای تکمیل پروژه مهمترین مانع در راه این پژوهش بوده است. فقدان کتب حقوقی و حتی تخصصی در زمینه تجارت الکترونیک یکی از قرائنی است که ما را به نوظهور بودن این رشته در ایران می‌رساند. علاوه بر آنکه باید یاد آور شد که قانون تجارت الکترونیکی ایران در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

با همه این احوال تمام سعی پژوهشگر بر این بوده که با مراجعه به منابع اینترنتی و جستجو در مقالات اساتید ایرانی و خارجی و مراجعه به نشریات کشور چکیده‌ای‌ از آنچه در مورد تجارت الکترونیک مورد بحث این اساتید قرار گرفته ارائه گردد.

در نمای نخست مقدمه‌ای در رابطه با کسب و کار الکترونیکی و تعریف آن، توجیه اقتصادی راه‌اندازی آن در ایران، رویکرد جمهوری اسلامی و سیاست تجارت الکترونیکی ایران برای آینده آورده شده است. ذکر نمونه‌هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه این صنعت در کشور و نیز ذکر تجارب کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی از دیگر مطالبی است که در پروژه به آن پرداخته شده است.

در رابطه با موانع توسعه و گسترش کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی مناسب جهت استفاده از آن در ایران نیز مطالبی بیان گردیده است.

تبیین نقش بنگاه‌ها و بانک‌ها در تجارت الکترونیکی و نیز بکارگیری این پدیده در شرکت‌های کوچک و متوسط و چالش‌ها در پذیرش و استفاده از آن از دیگر مباحث مهم اشاره در این پروژه تحقیقاتی می‌باشد.

چالش‌های حقوقی در  استفاده از تجارت الکترونیکی در ایران نیز در قالب فصلی جداگانه مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نیز نتایج و استنباط‌های نگارنده در قالب فصل نتیجه‌گیری بیان شده است.

علائم اختصاری
فصل اول: مقدمه
۱-۱- اهمیت انتخاب
۱-۲- طرح سوأل
فصل دوم: تعریف و شناسایی تجارت الکترونیکی در ایران
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تجارت الکترونیکی چیست؟
۲-۳- انواع تجارت الکترونیک
۲-۴- توجیه اقتصادی راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران
۲-۴-۱- منافع
۲-۴-۲ هزینه‌ها
۲-۵- مزایای کسب و کار الکترونیکی
۲-۶- تجارت الکترونیکی چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می‌کند؟
۲-۶-۱- دسترسی بیشتر به مشتریان
۲-۶-۲- فروش بیشتر به مشتریان موجود
۲-۶-۳- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی
۲-۷- تجارت الکترونیکی ضرورتی برای توسعه
۲-۸- نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت‌های داخلی
۲-۹- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی‌ها
۲-۹-۱- تجارت الکترونیک و مزایا
۲-۹-۲- تجارت الکترونیک و نگرانی‌ها
۲-۱۰- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
۲-۱۱- سیاست تجارت الکترونیکی ایران
۲-۱۱-۱- اهداف
۲-۱۱-۲- اصول
۲-۱۲- نتیجه‌گیری
فصل سوم:
نمونه‌هایی از اقدامات وزارت بازرگانی در جهت تحقق تجارت الکترونیکی
۳-۱- مقدمه
۳-۲- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی
۳-۳- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال
۳-۴- طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور
۳-۵- طرح استانداردسازی شماره‌گذاری کالا و خدمات و فعالیت‌ها
۳-۶- نتیجه‌گیری

فصل چهارم: آینده تجارت الکترونیک
۴-۱- مقدمه
۴-۲- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی
۴-۳- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
۴-۴- نتیجه‌گیری
فصل پنجم:
تجربه بعضی از کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز
۵-۱- مقدمه
۵-۲- تجربه اتحادیه اروپا
۵-۳- تجربه کشورهای آ. س. آن
۵-۴- تجربه انگلستان
۵-۵- تجربه یونان
۵-۶- تجربه اسکاتلند
۵-۷- نتیجه‌گیری
فصل ششم:
تجارت الکترونیک و موانع‌ گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران
۶-۱- مقدمه
۶-۱- عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی
۶-۳- تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها
۶-۴- نتیجه‌گیری
فصل هفتم:
موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده‌ از تجارت الکترونیکی در ایران
۷-۱- مقدمه
۷-۲- مطالعه تحقیقی در جهت یافتن الگوی مناسب برای استفاده از داد و ستد
الکترونیکی در ایران
۷-۲-۱- طرح پرسش‌ها
۷-۲-۲- اهداف تحقیق
۷-۲-۳- روش‌های تحقیق
۷-۲-۳-۱- روش تطبیقی
۷-۲-۳-۲- روش پیمایشی
۷-۲-۴- نتیجه‌گیری از تحقیق
۷-۲-۵- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق
۷-۲-۶- ارائه پیشنهادات
۷-۳- نتیجه‌گیری
فصل هشتم: بانکداری و تجارت الکترونیکی
۸-۱- مقدمه
۸-۲- بانکداری الکترونیکی
۸-۳- بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن.
۸-۴- پول الکترونیکی چیست؟
۸-۵- ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی
۸-۶- اثرات پول الکترونیکی بر بانک‌ها
۸-۷ – جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
فصل نهم: تجارت الکترونیکی و بنگاه‌ها
۹-۱- مقدمه
۹-۲- موانع‌ توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه‌ها
۹-۳- نتیجه‌گیری
فصل دهم: تجارت الکترونیکی و شرکت‌های کوچک و متوسط
۱۰-۱ مقدمه
۱۰-۲- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت‌های کوچک و متوسط
۱۰-۳- مراحل بکارگیری فنآوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت‌های
کوچک و متوسط
۱۰-۴- چالش‌ها در پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی در
۱۰-۴-۱- برخی از مزایا در استفاده از تجارت الکترونیکی در
۱۰-۴-۲- برخی از مشکلات در پذیرش تجارت الکترونیکی از زاویه‌ای دیگر
۱۰-۵- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی در بین شرکت‌های کوچک
و متوسط در کشورهای در حال توسعه
۱۰-۶- نتیجه‌گیری
فصل یازدهم: چالش‌های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی ایران
۱۱-۱- مقدمه
۱۱-۲- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیکی
۱۱-۲-۱- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران
۱۱-۲-۲- توضیحات مربوط به فهرست مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی
ایران
۱۱-۲-۳- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن
۱۱-۳- جدایم سایبری
۱۱-۳-۱- جعل سایبری
۱۱-۳-۲- کلاهبرداری سایبری
۱۱-۳-۳- جاسوی سایبری
۱۱-۳-۴- تطهیر نامشروع سایبری
۱۱-۴- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی
۱۱-۵- چالشی به نام «فقدان آیین نامه‌ها»
۱۱-۶- نتیجه‌گیری
فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری
منابع و مأخذ

این فایل ورد در 205 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *