بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) در سال 1381


بررسی میزان آگاهی،‌ بینش و عملکرد پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی شهر تهران در مورد روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) در سال 1381

فصل اول: بیان مسئله و اهداف و سؤالات و فرضیات..

بیان مسئله …………………………………….. 2

اهداف طرح ……………………………………… 5

هدف کلی ………………………………………… 5

هدف جزیی………………………………………… 5

سوالات……………………………………………. 6

فرضیات………………………………………….. 6

فصل دوم: بررسی متون………………………

لزوم آگاهی جامعه در مورد پیشگیری اضطراری از بارداری (EC) 8

تاریخچه روشهای EC …………………………… 9

روشهایی که می‌توان جهت EC به کار برد. ………… 10

مکانیسم اثر در روشهای EC ……………………… 13

میزان مجاز استفاده از روشهای EC ……………… 14

عوارض استفاده از روشهای EC ……………………. 14

موارد منع مصرف استفاده از روشهای EC …………. 15

مطالعات مشابه انجام شده………………………………………………………………………16

فصل سوم : روش بررسی ………………………

جدول فهرست و مشخصات متغیرهای تحقیق …………..

نوع مطالعه …………………………………….. 23

جمعیت مورد مطالعه…………………………………… 23

الف) تعریف جامعه مورد مطالعه………………….. 23

ب) معیارهای ورود و حذف از مطالعه……………… 23

ج) روش نمونه گیری …………………………….. 23

حجم نمونه و شیوه محاسبه آن……………………. 23

مکان و زمان انجام مطالعه………………………. 24

روش جمع‌آوری داده‌ها و اجرای طرح……………….. 24

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………. 24

مشکلات و محدودیتها………………………………. 25

فصل چهارم: نتایج………………………..

نتایج…………………………………………………      27

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری………………..

بحث و نتیجه گیری……………………………….. 38

منابع ………………………………………….. 65

چکیده
باوجود دسترسی به روشهای مؤثری که در زمینه جلوگیری از باروری وجود دارد ، بسیاری از    حاملگی ها غیر برنامه ریزی شده و ناخواسته می باشد. برای زنانیکه در معرض یک مقاربت محافظت نشده قرار میگیرند روشهای پیشگیری اضطراری مؤثری وجود دارد که بسیار کارآمد می باشند. ولی متأسفانه بخاطر اطلاعات ناکافی افراد نسبت به موضوع استفاده لازم از این روشها نمی شود. از آنجا که پزشکان خانواده و عمومی به عنوان مرجعی برای کسب اطلاعات مردم در این زمینه می باشند. در یک مطالعه مقطعی از پزشکان عمومی مراجعه کننده به سمینارهای بازآموزی به روش نمونه گیری آسان از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 400 نفر در مورد آگاهی ، بینش و عملکرد نسبت به روشهای پیشگیری اضطراری از بارداری Emergency contraception  مورد تحقیق قرار گرفت . در این تحقیق 100% پزشکان EC را شنیده بودند در حالیکه 14% کاندوم را جزء روشهای EC می دانستند، 32% افراد  IUD و 83% افراد HD))OCP را جزء روشهای EC می دانستند. 7% پزشکان معتقد بودند روشهای هورمونی Emergency Hormonal contraception(EHC) بدون عارضه است . در حالیکه عوارضی تهوع و استفراغ 87% ،‌خونریزی و لکه بینی 63% ،‌ترومبو آمبولی 31% ، سردرد 70% توسط بقیه ذکر شدند. 14% افراد به میزان تأثیر واقعی EHC واقف بودند ،‌83% به درستی می دانستند EHCمنع مصرفی ندارد . 40% افراد مدت اثربخشی را 72 ساعت می دانستند . 39% پزشکان EHC را به مراجعین خود توصیه نمی کردند. 62% در صورت لزوم برای خود EC استفاده می کردند. 41% پزشکان معتقد بودند جامعه دسترسی گسترده به روشهای EC داشته باشد ،‌41% دسترسی را کاملاً محدود و کنترل شده می خواستند . 71% از نظر شرعی روشهای EC را مجاز و 7% غیر مجاز         می دانستند ،‌50% معتقد بودند فقط پزشکان باید EC را تجویز نمایند.

در بررسی بعمل آمده آگاهی با سن ، ازدواج و سابقه‌ طبابت ارتباط معنی داری داشت  (P<0/0001) . آگاهی با کاهش سن و کاهش سابقه طبابت بیشتر می شد، همچنین آگاهی افراد مجرد بیشتر بود و

آگاهی با جنس ارتباطی نداشت.5/40 % افراد بدرستی می توانستند به مراجعین خود یک روش مؤثر EC را پیشنهاد و طریقه مصرف آن را بیان نمایند.

عملکرد افراد با سن ،‌سابقه طبابت و جنس ارتباط معنی داری داشت (P<0/001). افراد جوان با سابقه طبابت کمتر عملکرد بهتری داشتند. همچنین عملکرد خانم ها برخلاف آگاهی نسبت به آقایان بهتر بود. عملکرد با وضعیت تأهل ارتباط معنی داری نداشت (P=0/97). همچنین بینش افراد با سابقه طبابت ،‌سن ، جنس و وضعیت تأهل ارتباط معنی داری نداشت .

از نتایج این تحقیق مشخص شد بسیاری از پزشکان نمی توانند بخوبی و دقیق و کامل نسبت به EC به مردم اطلاعات بدهند و یا آنرا تجویز نمایند. لذا به مسئولان امر توصیه می شود که نسبت به آموزش پزشکان در مراکز بازآموزی در مورد EC توجه و تأکید بیشتری شود.

این فایل ورد در 104 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *