بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی

این تحقیق به منظور بررسی اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهر جیرفت براساس مقیاس بالینی اضطراب و افسردگی HADS در سال 1388 انجام گرفت. براساس نمونه‌گیری خوشه‌ای 200 نفر از هر پایه تحصیلی انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش این پژوهش توصیفی است، داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی شامل: آزمون t، آزمون Anova، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد.

نتایج نشان داد که نمره اضطراب دانش‌آموزان در مقطع پیش‌دانشگاهی بالاتر از مقطع متوسطه است، نمره اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان دختر از پسر بالاتر است، بین نمره‌های افسردگی و اضطراب دانش‌آموزان براساس تحصیلات والدین تفاوت وجود ندارد. بین نمره اضطراب و افسردگی دانش‌اموزان براساس رشته‌های تحصیلی آنها تفاوت معنادار وجود دارد بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه منفی معنادار و بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنادار است.

بنابراین دانش‌آموزان مقاطع دبیرستانی باید از نظر اختلالات روانی مورد ارزیابی دقیق‌تری قرار گیرند.

کلید واژه‌ها: افسردگی، اضطراب، دانش‌آموزان.

فهرست مطالب

عنوان      صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف ویژه

اهداف کاربردی

فرضیه‌های تحقیق

تعریف عملیاتی متغیرها

تعریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2. مقدمه

2-1. الف) فرایند تحول در سطح سنی 15-18 سالگی

2-1-1. خصوصیات بدنی

2-1-2. خصوصیات اجتماعی

2-1-3. خصیوصیات عاطفی

2-2. اضطراب چیست

2-2-1. علل پیدایش اضطراب

2-3. انواع اضطراب‌ها و ترس‌ها

2-3-1. اختلال اضطراب فراگیر

2-3-2. ترس اجتماعی یا ترس از مردم

2-3-3. فوبیای ساده یا ترس ساده

2-3-4. اختلال وحشت

2-4. آیا اضطراب همیشه نامطلوب است

2-5. اختلالات اضطرابی

2-5-1. اختلال آسیمگی (پانیک)

2-5-2. اختلال اضطراب فراگیر

2-5-3. اختلال هراس

2-5-4. اختلال وسواس فکری و  عملی (O.C.D

2-5-5. اختلال استرس بعداز ضربه

2-6. اختلال هراس سه نوع عمده دارد که عبارتند از

2-6-1. هراس ساده

2-6-2. هراس اجتماعی

2-6-3. گذر هراس

2-7. پیش‌گیری و راه‌های درمان اضطراب

2-8. رویکردهای روانشناسی و سبب‌شناسی اختلالات اضطرابی و افسردگی

2-8-1. رویکرد روان تحلیلی

2-9. به‌طور کلی فروید به سه نوع اضطراب معتقد بود

2-9-1. اضطراب واقعی

2-9-2. اضطراب نورتیک

2-9-3. اضطراب اخلاقی

2-10. آنا فروید (1965-1972

2-11. کارن هورنای (1952-1885

2-12. ملانی کلاین (1960-1882

2-13. هری استاک سالیوان (1949-1892

2-14. رنه اشپیتز (1974-1887

2-15. جان بالبی

2-16. هارتن، کریس و لون‌شتاین

2-17. اتورانک (1939-1884

2-18. آلفرد آدلر (1937-1870

2-19. رویکرد یادگیری

2-20. رویکرد شناختی

2-21. نظریه‌های وجودی

2-22. درمان اختلالات اضطرابی

2-22-1. درمان شناختی رفتاری

2-22-2. روان درمانی بینش‌گرا

2-22-3. گروه درمانی

2-22-4. دارودرمانی

2-23. اضطراب امتحان و راه‌های کاهش آن

2-23-1. پرهیز از فشرده‌خوانی

2-23-2. شرکت در جلسات آخر درس

2-23-3. پرهیز از اضطراب‌های متفرقه

2-23-4. داشتن تصور ذهنی مثبت از خود

2-23-5. تنظیم برنامه خواب و استراحت

2-23-6. پرهیز از کاهش تغذیه

2-23-7. آماده شدن برای امتحان

2-24. برای پاسخ به آزمون تستی پیشنهاد می‌شود

2-25. افسردگی چیست

2-25. افسردگی به دو بخش تقسیم می‌شود

2-25-1. افسردگی مزمن

2-25-2. افسردگی شدید

2-26. علائم افسردگی

2-26-1. محتوای تفکر

2-26-2. نظام حسی

2-26-3. وضعیت ظاهری

2-26-4. خصوصیات مرتبط با سن

2-26-5. خصوصیات پیوسته

2-27. انواع افسردگی

2-27-1. اختلال عاطفی – فصلی

2-28. علل  دلایل افسردگی

2-28-1. استرس

2-28-2. عوامل اجتماعی

2-28-3. شخصیت

2-28-4. ژنتیک

2-28-5. اعتیاد

2-28-6. داروها

2-28-7. بیماری‌ها

2-28-8. شکست در زندگی

2-29. درمان افسردگی

2-30. رویکرد شناختی

2-31. رویکرد یادگیری (1

2-31-1. درمان افسردگی از نقطه‌نظر یادگیری

2-32. نظریه‌های زیست‌شناختی

2-32-1. نور و شیمیایی

2-32-2. هورمونی

2-32-3. خواب

2-32-4. ژنتیک

2-33. درمان افسردگی براساس رویکردهای زیست‌شناختی

2-33-الف. درمان داروئی

2-33-1. ترکیبات سه‌حلقه‌ای

2-33-2. ترکیبات ضدافسردگی با خاصیت مهاری اکسیداسیون آمین‌های یک ظرفیتی

2-33-3. آرام‌بخش‌ها

2-33-4. مصرف توأم داروهای فوق 5 داروهای محرک اعصاب 6 لیتوم

2-34. تحقیقات انجام شده در داخل کشور

2-35. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

پایایی و روایی ابزار سنجش (HADS

روش اجرا

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

مقدمه

بررسی فرضیه‌های تحقیق

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه

خلاصه پژوهش

بحث و نتیجه‌گیری

خلاصه و جمع‌بندی نهایی

محدودیت‌های پژوهش

پیشنهادات

پیشنهادات کاربردی

پیشنهادات پژوهشی

فهرست منابع

فارسی

منابع لاتین

فایل ورد 103 صفحه ای

95,000 ریال – Download

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 1 =