رضا مفاخر

   

   مهندس رضا مفاخر  :

متولد 1359

کارشناس ارشد معماری – دانشگاه تربیت مدرس

طراح معمار و مدرس دانشگاه

موسس دفتر طراحی “زما”

مدیر دپارتمان نرم افزار و پرزانته مرکز معماری ایران

  • سوابق کاری و حرفه‌ای

سابقه تدریس نرم افزار از سال 1383-برگزاری بیش از 180 دوره آموزشی نرم افزارهای کاربردی
کسب مقام اول در مسابقه طراحی مجتمع تجاری البرز قزوین(1390)
کسب مقام اول در سومین جایزه معماری داخلی (1390)مجله هنر و معماری در بخش فضاهای عمومی برای پروژه 77مترمربع
برنده طرح شایسته تقدیر در یازدهمین جایزه بزرگ معمار (1390)در بخش فضاهای عمومی برای پروژه 77متر مربع
کسب مقام اول در سومین جایزه معماری داخلی(1389)مجله معماری و ساختمان در بخش فضاهای مسکونی برای پروژهآپارتمان شماره 17
کسب مقام اول در دومین جایزه معماری داخلی (1389)مجله هنر و معماری در بخش فضاهای مسکونی برای پروژهآپارتمان شماره 17

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.