بررسی سیستم سهام برای یک شرکت پذیرفته شده در بورس


مقدمه1
فصل اول:

تاریخچه شرکت

معرفی شرکت4

تاریخچه5

استراتژی‌ها7

خط مشی کیفیت8

نیروی انسانی9

محصولات14

فصل دوم:

بررسی سهام در شرکت های سهامی

تعریف شرکت سهامی16

انواع شرکتهای سهامی16

حقوق صاحبان در شرکتهای سهامی16

صرف سهام17

تقسیم سود (سود (زیان) انباشته18

حقوق مکتسبه در رابطه با تملک سهام18

سهام عادی و سهام ممتاز18
خصوصیات سهام ممتاز19
سهام ممتاز جمع شونده و سهام ممتاز غیر جمع شونده19
سهام ممتاز قابل تبدیل22
سهام ممتاز قابل مطالبه22
سهام ممتاز قابل بازخرید22

عملیات حسابداری مربوط به تشکیل شرکت23

حسابهای دفتر کل برای سرمایه24

کسر سهام25

تعهد پرداخت قسمتی از مبلغ سهام25

ماهیت حساب تعهد صاحبان سهام27

سهام غیر نقدی28

انتشار سهام به صورت مجموعه28

روش ارزش اسمی30

سود سهام31

سود نقدی32

سود غیر نقدی (دارائیهای غیر نقدی33

سود  سهمی (سهام جایزه35

سود سهام تصفیه39
سود تعهد شده40
روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران43

مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی43

مدلهای تعیین ارزش سهام عادی44

مدل بدون رشد45

مدل با رشد45

مدل رشد فوق العاده48

تجزیه و تحلیل اساسی در ارزیابی سهام (Fundamental Analysis49

نحوه تعیین قیمت در بورس تهران50

کنترل قیمت سهام توسط بورس51

روش پیشنهادی بورس تهران برای کنترل قیمت 52

ایرادهای روش پیشنهادی در بورس تهران53

فصل سوم:

بررسی سیستم سهام در شرکت الکتریک خودرو شرق

ترکیب سهامداران شرکت الکتریک خودرو شرق در بورس57

عوامل موثر بر ارزش شرکت58

نرخ بازده سرمایه گذاری ها58

ریسک های مرتبط با فعالیت شرکت الکتریک خودرو شرق در بورس59

ریسک تجاری (business risk) 59

سهم بازار61

رقابت خارجی62

ریسک مالی63

نسبتها63

محاسبه شاخص ریسک سیستماتیک(بتا)سهام شرکت در بورس65

میزان رشد سود دهی در آینده66

سرمایه گذاری جدید67

نتیجه گیری68

ارزیابی ارزش ذاتی سهام شرکت الکتریک خودرو شرق در بورس68

منابع70

مقدمه:

تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت مؤسسات انفرادی و یا به صورت شرکتهای غیر سهامی یعنو با مالکیت  چند نفر شریک تأسیس می‌گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر، مثلاً در کشاورزی، استفاده از ماشین تخم‌پاشی و استفاده از نیروی بخار در ماشین‌ها همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی در جهان که در اواخر قرن هجدهم شروع شده و همچنان تداوم یافته، گردیده است.همزمان با پیشرفت علوم تجربی، کشورهای اروپایی معروف ، شروع به گسترش قلمرو تجارتی خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهای اروپایی دیگر، مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند، در نتیجه عوامل فوق، سرمایه‌داران برای استفاده بیشتر به فکر استفاده از پولهای اندک مردم افتاده و اقدام به تأسیس شرکتهای سهامی کردند و بدین ترتیب در سال 1830 میلادی اولین شرکت سهامی به کار انداختن سرمایه‌های نقدی در مقیاس وسیع‌تر به منظور کسب سود بیشتر و حفظ سرمایه‌های افراد می‌باشد، زیرا در شرکتهای غیر سهامی و مالکیت فردی میزان سرمایه به کار انداخته شده کم و از طرفی ریسک از بین رفتن سرمایه مالکین آن بیشتر می‌باشد. در صورتی که در شرکتهای سهامی میزان سرمایه و تعداد مالکین شرکت می‌تواند خیلی بیشتر از شرکتهای غیرسهامی می‌باشد و خطر از بین رفتن سرمایه نیز اولاً کاهش یافته و ثانیاً باعث از بین رفتن تمام سرمایه اشخاص نمی‌گردد. بدیهی است که تأسیس شرکتهای سهامی به دلیل مزایای متعددی که نسبت به سایر شرکتهای دیگر دارد سال به سال افزایش یافته و از طرف دیگر شرکتهای سهامی تکامل یافته و امروزه شرکتهای سهامی عام که در تمام دنیا مهم‌ترین شرکتها را تشکیل می‌دهند، تبلور تکامل شرکتهای سهامی می‌باشند. در این تحقیق هدف بر این است که سیستم سهام برای شرکت الکتریک خودرو شرق که یکه شرکت پذیرفته شده در بوری اوراق بهادار هست را مورد مطالعه قراردهیم در این رابطه در فصل اول به بیان تاریخچه می پردازیم و در فصل دوم به بیان کلیات و در فصل سوم وضعیت چرخش سهام درشرکت فوق را مورد بررسی قرار می دهیم.

فایل ورد 70 صفحه ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *