ارزشیابی باز

ارزشیابی باز:

باتوجه به کلیه ویزگیهای مثبت ذهنی دانش آموزان،معلمان باید محدوده ی معینی ازیادگیری آنها را درنظر گرفته وبرای پرورش آن بکوشند.

مثلا“میتوان باطراحی سوالاتی که دانش آموزبتواند بااستفاده ازمتن کتاب جواب دهد.

بااستفاده ازمتن سوالی یا نقشه ی مفهومی راطراحی کند.

نظر شخصی خودرابگوید.

 

ارزشیابی گروهی:

طبق امارها اکثرافرادی که ازکار اخراج می شوند به دلیل این است که نمیتوانند بادیگران به

درستی کارکنند.کارگروهی باعث می شوددانش آموزان درفعالیت های اجتماعی موفق باشند.

Download “ارزشیابی-باز.zip” ارزشیابی-باز.zip – 19 بار دانلود شده است – 97 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.