انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی


انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

Boris Glezer
راه حل های توربین بهینه سازی شده, سان دیگو, کالیفرنیا, U.S.A

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

خنک سازی توربین بعنوان یک تکنولوژی کلیدی برای بهینه سازی  موتورهای توربین گازی………………………………………………………………………………………………………………………………….7

چالش های خنک سازی برای دماهای پیوسته درحال افزایش گاز ونسبت فشارکمپرسور……………………8

تکنیک های خنک سازی استفاده شده متداول………………………………………………………………………….14

تاثیر خنک سازی…………………………………………………………………………………………………………………18

مشکلات خنک سازی…………………………………………………………………………………………………………..22

ترکیب پوشش های حصار حرارتی و خنک سازی……………………………………………………………………….30

فرایند بهبود خنک سازی ایرفویل…………………………………………………………………………………………..32

تعریف پارامترهای شباهت انتقال جرم و حرارت اصلی…………………………………………………………………35

کنش متقابل انتقال جرم – حرارت در لایه مرزی ایرفویل……………………………………………………………..36

نقش تشابه در رقابت تجربی حرارت ایرفویل توربین و انتقال جرم…………………………………………………42

موضوعات انتقال حرارت گذرا و پایدار در بخش داغ موتور……………………………………………………………44

دمای فلز و تاثیر آن روی عمر اجزای توربین……………………………………………………………………………46

موضوعات مربوط به تغییرمکان های دمایی گذرای روتوربه استاتوروکنترل فاصله نوک آزاد………………48

خنک سازی نازل توربین……………………………………………………………………………………………………….56

تقابل با محفظه احتراق…………………………………………………………………………………………………………58

انتقال حرارت پره………………………………………………………………………………………………………………65

-خمیدگی……………………………………………………………………………………………………………………..69

-تاثیرات ناهمواری…………………………………………………………………………………………………………..74

-اغتشاش…………………………………………………………………………………………………………………………………..76

خنک سازی فیلم پره…………………………………………………………………………………………………………..76

-نسبت دمش…………………………………………………………………………………………………………………86

-انحنای سطح………………………………………………………………………………………………………………..87

-گرادیان فشار……………………………………………………………………………………………………………….88

-آشفتگی جریان اصلی…………………………………………………………………………………………………….89

-شیارهای خنک سازی فیلم……………………………………………………………………………………………..91

-تجمع فیلم…………………………………………………………………………………………………………………92

-تاثیر تزریق هوای خنک سازی فیلم روی انتقال حرارت سطح………………………………………………94

موضوعات خنک سازی دیواره نهایی……………………………………………………………………………………….95

خنک سازی تیغه توربین…………………………………………………………………………………………………….100

تاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغه…………………………………………………………………..102

-نیروهای دورانی………………………………………………………………………………………………………….102

-تاثیرات سه بعدی……………………………………………………………………………………………………….105

پروفایل دمای گاز شعاعی………………………………………………………………………………………………….106

تاثیرات ناپیوستگی……………………………………………………………………………………………………………107

تکنیک های خنک سازی درونی تیغه……………………………………………………………………………………109

-گذرگاههای درونی هموار………………………………………………………………………………………………111

– تیرک ها/فین ها (نوارهای زاویه دار یا طولی)……………………………………………………………………113

-پین فین ها………………………………………………………………………………………………………………121

-تاثیر جت ………………………………………………………………………………………………………………………………128

-جریان گردابی……………………………………………………………………………………………………………138

-خنک سازی فیلم………………………………………………………………………………………………………..141

موضوعات خنک سازی سکو و راس ………………………………………………………………………………………144

خنک سازی ساختارهای روتور و استاتور………………………………………………………………………………..148

-منبع خنک سازی و سیستم های هوای ثانویه …………………………………………………………………..148

بافر کردن مجموعه دیسک و روشهای خنک سازی دیسک………………………………………………………..153

خنک سازی ساختارحفاظتی نازل و جایگاه توربین…………………………………………………………………158

خنک سازی  محفظه احتراق………………………………………………………………………………………………..161

-تاثیر تحول طراحی  محفظه احتراق روی تکنیک های خنک سازی……………………………………….161

خنک سازی تعریق…………………………………………………………………………………………………………..167

خنک سازی نشتی……………………………………………………………………………………………………………169

همرفتی بخش پشتی افزوده……………………………………………………………………………………………….173

پوشش دهی حصار حرارتی…………………………………………………………………………………………………177

انتقال حرارت تجربی پیشرفته و معتبر سازی خنک سازی…………………………………………………………179

ارزیابی انتقال حرارت بیرونی و تکنیک های معتبر سازی خنک سازی………………………………………..180

-رنگ حساس به فشار…………………………………………………………………………………………………..182

-ارزیابی غیر مستقیم آشفتگی……………………………………………………………………………………….185

ارزیابی های انتقال حرارت و جریان داخلی……………………………………………………………………………..188

شبیه سازی انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازی در یک آبشار داغ………………………………………………194

-معتبر سازی تاثیر خنک سازی تیغه در آبشار داغ………………………………………………………………194

شرایط مرزی تجربی دیسک توربین………………………………………………………………………………………200

تائید خنک سازی در یک آزمون موتور………………………………………………………………………………….204

-ابزار بندی متعارف……………………………………………………………………………………………………….204

-پیرومتر درج شده درگاه بروسکوب………………………………………………………………………………..205

-رنگ های حرارتی دما بالا……………………………………………………………………………………………..206

بررسی های چند نظامی در انتخاب سیستم خنک سازی توربین………………………………………………..207

خنک سازی توربین بعنوان یک تکنولوژی کلیدی برای بهینه سازی موتورهای توربین گازی

عملکرد یک موتور توربین گازی تا حد زیادی تحت تاثیر دمای ورودی توربین می باشد و افزایش عملکرد قابل توجهی را می توان با حداکثر دمای ورودی مجاز توربین بدست آورد. از نقطه نظر عملکردی، احتراق با دمای ورودی توربین در حدود می تواند یک ایده ال به شمار آید چون هیچ کاری برای کمپرس کردن هوای مورد نیاز برای رقیق کردن محصولات احتراقی به هدر نمی رود. بنابراین روند صنعتی جاری, دمای ورودی توربین را به دمای استوکیومتری سوخت  بخصوص برای موتورهای نظامی, نزدیکتر می کند. با این وجود دمای مجاز اجزای فلزی نمی تواند از تخطی کند. برای کارکردن در دماهای بالای این حد, یک سیستم موثر خنک سازی اجزا مورد نیاز است. پیشرفت در خنک سازی, یکی از ابزار اصلی برای رسیدن به دماهای ورودی توربین بالاتر می‌باشد و این امر به اصلاح عملکرد و بهبود عمر توربین منتهی می شود. انتقال حرارت یک عامل مهم طراحی برای همه بخش های یک توربین گاز پیشرفته بخصوص در بخش های توربین و محفظه احتراق می باشد. در بحث وضعیت خنک سازی مصنوعی بخش داغ، باید به خاطر داشته باشید که طراح توربین مرتباً تحت فشارهای شدید برنامه زمانبدی توسعه, قابلیت پرداخت, دوام و انواع دیگر محدودیت های درون نظامی می باشد و همه اینها قویاً انتخاب یک طرح خنک سازی را تحت تاثیر قرار میدهند.

چالش های خنک سازی برای دماهای پیوسته در حال افزایش گاز و نسبت فشار کمپرسور

پیشرفت در موتورهای توربین گاز دارای توان ویژه بالا و بازده بالای پیشرفته نوعاً با افزایش در دمای عملکرد و نسبت فشار کل کمپرسور ارزیابی می شود. رایجترین موتورهای تک چرخه ای با نسبت‌های فشار بالاتر و دماهای گاز بالاتر به شکل متناسب می تواند توان بیشتری را با همان اندازه و وزن و بازده سوخت موتور کلی بهتر بدست آورد. موتورهای دارای بهبود دهنده ها از لحاظ ترمودینامیکی از نسبت های فشار بالای کمپرسور, بهره نمی برند. آلیاژهای پیشرفته برای ایرفویل های توربین می تواند به شکلی ایمن در دماهای فلز کمتر از    عمل کرده و آلیاژها برای صفحات و ساختارهای ساکن به  محدود می شوند. ولی توربین های گازی مدرن در دماهای ورودی توربین عمل می کنند که بالای این محدوده هاست. همچنین یک تفاوت قابل توجه در دمای عملکردی بین توربین های هواپیمای پیشرفته و توربین های صنعتی وجود دارد. این نتیجه تفاوتهای اصلی در عمر, وزن, کیفیت سوخت به هوا و محدودیت های مربوط به بیرون دهی هامی باشد.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پانزده − دو =