ترجمه مقاله بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی

 

عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی

چکیده:

در مدیریت عملکرد امروزی,هوش عاطفی درارگانهای ایران,نقش اصلی را در میان مدیران و کارمندان ایفا میکند.این مقاله برای درک بهتر از نقش های رفتار و انگیزش استراتژیکی با رابطه میان هوش عاطفی مدیران و کارمندان انجام شده تا اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی را در آنها افزایش و بهبود بخشد.داده ی n=123 در این مطالعه  در پرسشنامه هایی جمع آوری گردید که شرکت کنندگان آنها مدیران و پرسنل یانک کشاورزی ایران بودند.هدف اصلی این مقاله, ارزیابی هوش احساسی بهمراه بازده انگیزش ارتباط مدیران در بانک کشاورزی ایران میباشد.مدیریت استراتژیک ,نقش مهمی را در رفتار استراتژیک مدیران و کارمندان در ارگانها ایفا می کند.همچنین از طرف دیگر,مدیریت استراتژیک رابطه ی مثبتی با هم ترازی استراتژیک دارد که این هم ترازی میتواند اثر محرکی برروند این مقاله گذارد.هم ترازی استراتژیک موثر, دارای اثر مثبتی بر انگیزه  مدیران و کارمندان در  در ارگانهای ایران دارد.به علاوه هوش عاطفی تحت تاثیر  رفتار استراتژیکی در این رابطه  می باشد. نتایج این مطالعه نشان میدهد که تشابهی قدرتمند میان انگیزه با رابطه بین هوش عاطفی و بازده ارتباط و همچنین تشابهی میان اثربخشی ارتباط با رضایتمندی شغلی وجود دارد.

 

 Strategic Operations Management: Investigating the Factors
Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction
Hassan Jorfia , Saeid Jorfib,a∗
a,b Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Kuala Lumpur, 81310, Malaysia
Abstract
In today’s strategic management, emotional intelligence in organizations of Iran plays a main role among manager
and employees worldwide. The paper is undertaken to understand the roles of strategic behaviour and motivation with
relationship between managers’ emotional intelligence and employees to improve communication effectiveness and
job satisfaction in organizations of Iran? Data (N=123) for this study were collected through questionnaires that
participants were managers and employees of Agricultural Bank of Iran? The aim of this paper assesses the emotional
intelligence with communication effectiveness and motivation as moderator in Agricultural Bank of Iran. Strategic
management plays an important role in strategic behaviours of managers and employees in organizations. Also, on
the other hand, strategic management has a positive relationship with strategic alignment and strategic alignment can
impact motivation in this study. Effective strategic alignment has a positive effect on the motivation of managers and
employees in organizations of Iran. Additionally emotional intelligence influenced by strategic behaviour in this
relationship?The result of the paper shows a strong correspondence between motivation with the relationship between
emotional intelligence and communication effectiveness, and also communication effectiveness with job satisfaction.
Keywords: Emotional Intelligence, Communication Effectiveness, Motivation, Job Satisfaction, Strategic Management,
Strategic Behaviour, Strategic Alignment
فایل ورد 9 صفحه ای

40,000 ریال – Download

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.