پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده های تهرانی


پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر طلاق در بین خانواده های تهرانی

این پرسشنامه شامل 20سوال می باشد

این پرسشنامه محقق ساخته می باشد.

تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات در رده ی تحقیقات کتابخانه ای و مشاهده ای قرار می گیرد. لازم به ذکر است که برای کسب اطلاعات لازم ناگزیر از مراجعه به کتابخانه های مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی، دادگاه خانواده، مراجعه به افراد تحت مطالعه به صورت میدانی و بهره گیری از پرسشنامه است.

نحوه ی انجام کار:

– تحقیقات از افراد و خویشان طلاق گرفته ها

– مصاحبه و بهره گیری از پرسشنامه جهت کسب اطلاعات ضروری

– استفاده از کتابخانه و بهره گیری از مطالب مورد نیاز از کتابهای مختلف حقوق مدنی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *