پایان نامه با عنوان ولایت فقیه

پایان نامه کارشناسی فقه و معارف اسلامی

با عنوان ولایت فقیه

چکیده
ولایت به معنی سرپرستی است در مورد شیء- انشان- حیوان وقتی فردی که دارای شرایطی خاص است و زمامداری و حکومت بر مسلمین در دست اوست- ما چهار نوع ولایت داریم (ولایت فقیه- ولایت رسول الله- ولایت امام- ولایت فقیه) در زمان غیبت اما معصوم از طرف و فردی که واجد شرایط خاصی است انتخاب می شود تا بر مردم رهبری کن که با این تفاوت که آنان نائب خاص بودند و ولی فقیه انئب عالم است. ولی فقیه باید صفاتی را داشته باشد از جمله اجتهاد، علم به کتاب و سنت و فقیه، بخیل نباشد، اعلم باشد، … . رهبر اختیاراتی دارد که به آنها در تحقیق اشاره شده است. ولایت با قوای سه گانه روابطی نیط دارد ولایت فقیه مخافانی نیز دارد که با آنها برخوردهایی شده است. ولایت فقیه را در کتاب های گوناگون مانند تفسیر و … اثبات کرده اند. شایسته ترین مجری احکام اسلامی فردی است که سه خصوصیت: بهترین قانو شناس، بهترین مفسر و بهترین مجری را داشته باشد. انتقاد از ولی فقیه جایز است بلکه واجب و شرعی است. ولی فقیه باید از اسلام – امت اسلامی و حکومت اسلامی نگهبانی کند و ما وظیفه داریم پشتیبان و دشمن ظالمین باشیم.

مقدمه پژوهش
ملت ایران در طول تاریخ حیاتش عیر از دوران هایی کوتاه زیر چکمه استبداد بوده است و از طرفی استعمار استبداد را در خدمت و استخدام خود قرار داد و در تمام شئون مختلف جامعه اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی نفوذ پیدا کرد به همین جهت جامعه را در جهل، ناآگاهی و دور از مسائل سیاسی قرار دادند و خفقان و اختناق روز به روز بیشتر شد و بالاخره سرگرمی های ناسالم و انحرافی، اعتیاد به هروئین، مشروبات الکلی، رواج امور جنسی، برنامه های سکسی سینماها، کاباره ها و تئاترها گوشه ای از این برنامه های دقیق استعماری بود. اینها و دهها مسأله ی دیگر نتایج رژیم شاهنشاهی مخصوصاً حکومت استبدادی چند ساله رضا خان و فرزندش محمدرضا بود که زمینه-ی یک انقلاب پیگیر را به وجود آورد و تنها در انتظار رهبری قاطع بود که شفای همه ی این دردها و مصیبت ها باشد.
که ناگاه ابر مردی در تاریخ اسلام و ایران چون ستاره ای فقدان از گوشه ی شهر قم درخشید. این نهضت مرحله به مرحله پیش رفت تا کم کم پایه های رژیم از درون پوسیده شد و از بین این همه اصول این قانون اصلی که ضد انقلاب و امپریالیزم را بیشتر ناراحت و عصبانی نمود اصل ولایت فقیه بود که هنوز هم استعمار را رها نکرده و سرسختانه با آن مبارزه می کند. چرا؟ چون نهضت را فقیه به وجود آورد و سرسختانه با آن مبارزه کرد. از مهمترین مسایلی که در ابعاد گوناگون بحث شده است این است که ولایت فقیه عادل است. مسئله ی ولایت فقیه در ضمن اصل 5 با 53 رأی موافق و 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رسید. ولی پاره ای از اشکالات و ایرادها که در اذهان حاکمیت ملت و تعدد مراکز قدرت است پاسخ داده شود. لذا به نظر لازم و ضروری رسید که پیرامون برخی از اشکالاتی که ممکن است تزلزلی در افکار به وجود آورد بحثی کوتاه و مختصر مطرح، و جزوه ای در این زمینه تقدیم گردد.

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول : طرح تحقیق
1-1 مقدمه پژوهش
فصل دوم
1-2 معنای لغوی 3
2-2 انواع ولایت 3
3-2 ولایت فقیه یا نصب عام 4
4-2 لزوم حکومت از نظر روایات 4
5-2 شرایط و صفات ولی احد 5
6-2 چگونه به آراء عمومی مراجعه باید کرد 6
7-2 اختیارات حاکم 6
8-2 رابطه ی ولایت با قوای سه گانه (رابطه با قوه مقننه) 7

9-2 رابطه با قوه مجریه 8
10-2 رابطه با قوه قضائیه 8
11-2 ولایت فقیه از دیدگاه قرآن 8

12-2 بررسی تفضیلی و نقد ادله قرآنی مخالفین ولایت فقیه 9

13-2 حکومت در اسلام 10
14-2 ولایت فقیه و نظر مخالفین 10
5-2 1ولایت و مسأله مدیریت و مدبریّت 11
16-2 کاربرد عقل 11
17-2 چگونگی حکم در دو زمان 11
18-2 گسترهی ولایت 12
19-2 گستردهی حکومت 12
20-2 اثبات ولایت فقیه از دید قرآن کریم 13

21-2 طبقات مردم 13
22-2 معصوم نبودن فقیه و ولایت مطلقه 14
23-2 مواردی که حکم غیرمعصوم فاقد آن است 14
24-2 ولایت و رهبری ممنوع 14
25-2 ولایت فقیه تداوم خط امامت 16
26-2 ولایت فقیه 17
27-2 ولایت فقیه و نقش آن 17
28-2 اثبات ولایت فقیه 20
29-2 شایسته ترین مجری احکام اسلامی 21
30-2 انتقاد از ولی فقیه 22
31-2 نکاتی در شیوۀ انتقاد 23
32-2 ضروت تشکیل حکومت اسلامی 24
33-2 اسلام یک شریعت الهی است 27
34-2 اجرای احکام در زمان غیبت 29
35-2«مبانی ولایت فقیه و مسئولیت نگهبانی از اسلام، امت اسلامی و حکومت اسلام 35

36-2 وظیفه ما. 39
37-2 شأن نزول آیه ی ولایت 49
38-2 پاسخ چهار ایراد مخالفان بر آیه ولایت 51
فصل سوم
1-3 روش پژوهش.
2-3 ابزار تحقیق
3-3 روش جمع آوری اطلاعات
فصل چهارم
1-4 بیان و تجزیه و تحلیل اطلاعات
2-4 جمع آوری طبقه بندی داده ها
3-4 تحلیل داده ها و پاسخ گویی به سوالات
4-4 نتیجه گیری.
فصل پنجم
1-5 خلاصه ی پژوهش 57
2-5 اهداف پژوهش 57
3-5 سوالات پژوهش 57
4-5 روش پژوهش 57
5-5 ابزار 57
6-5 نتایج پژوهش 58
7-5 محدودیت پژوهش 58
8-5 ضمائم 58

این فایل ورد در 60 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

170,000 ریال – Download