دانلود پاورپوینت معرفی کامران دیبا


بیو گرافی :

۱۳۱۵ متولد ۱۵ اسفند در تهران

۱۳۳۴ تحصیلات متوسطه : کالج البرز و دبیرستان تمدن تهران

۱۳۳۵ عزیمت به آمریکا

۳۷ـ ۱۳۳۵ دی.سی.تیچرز کالج

۴۳ ـ ۱۳۳۷ اخذ لیسانس معماری از دانشگاه هاروارد ، واشنگتن دی.سی.

۱۳۴۴ عزیمت به تهران

۵۱ ـ ۱۳۴۶ تاسیس موسسه شهرسازی و تهیه طرح های اجتماعی

۴۹ ـ ۱۳۴۸ تدریس  »بررسی محیط های انسانی « در دانشگاه تهران

۵۶ ـ ۱۳۵۱ مدیرموسسه وآرشیتکت موزه هنرهای معاصر تهران ومسوول خریدقسمت عمده مجموعه هنری این موزه

۱۳۵۷ عزیمت اجباری به لندن

۱۳۶۰ انتشار مونوگرافی » ساختمان ها و پروژه های کامران دیبا « انتشار» گردهاتیه « ، اشتوتکارت

۱۳۶۱ نمایشگاه » بی ینال معماری ونیز «، شهر شوشتر نو ،» معماری  ممالک اسلامی«

۶۹ ـ ۱۳۶۲ تاسیس » شرکت نورت آرلینگتن « در ویرجینیا ، ممالک متحده امریکا

* در دهه ۱۳۶۰ ، تشکیل مجموعه ای از هنر معاصر(مکتب امریکایی)

این فایل پاورپوینت در 9 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.