دانلود طرح تفصیلی منطقه 8 تهران


دانلود طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

دانلود طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

دانلود طرح تفصیلی منطقه 8 تهران

فهرست مطالب:

1- ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود)

مشخصه‌های کلی

شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و… معرف منطقه

ساختار تقسیمات منطقه

تحلیل وضعیت منطقه (SWOT)

پیشینه کلی تحولات منطقه (محدوده و گسترش کالبدی)

حدود منطقه در وضع موجود

شاخص‌های اصلی معرف منطقه (در مقایسه با شهر تهران)

جمعیت

مساحت محلات

تراکم ناخالص جمعیتی

تعداد واحدهای آموزشی

تعداد فضای سبز

مساحت فضای سبز

مساحت آموزشی

قطعه بندی نواحی

جدول swot منطقه 8 تهران

2- جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

چشم‌اندازهای طرح جامع و منطقه

اهداف توسعه طرح جامع و منطقه

راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه

سازمان فضایی طرح جامع

هدف‌های توسعه طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)

جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع (محورها، مراکز و …)

چشم اندازهای طرح جامع و منطقه (مقایسه و مصادیق)

تعریف چشم انداز نهایی منطقه

1- ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود)

مشخصه‌های کلی

شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و… معرف منطقه

ساختار تقسیمات منطقه

تحلیل وضعیت منطقه (SWOT)

نواحی  پیشنهادی

ناحیه 1 (تهران پارس)

ناحیه 2 (نامک – شرق شهید آیت)

ناحیه 3  (نارمک – غرب شهید آیت)

ناحیه 4 (وحیدیه)

ناحیه 5  (مجیدیه)

مساحت  پیشنهادی مرکز محلات منطقه هشت

4- شبکه معابر

اصول و مبانی نظام حرکت

استخوان‌بندی سلسله مراتب شبکه معابر منطقه

مقایسه وضعیت موجود و آتی شبکه معابر منطقه

شبکه حمل و نقل منطقه

هماهنگی شبکه معابر منطقه با مناطق همجوار

سطوح و نسبت اراضی اختصاص یافته به شبکه معابر و تاسیسات حمل و نقل

5- پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه

مبانی و اصول پهنه‌بندی

ساختار پهنه‌بندی منطقه

اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

پهنه بندی وضع موجود

ضوابط ساخت و ساز

6- کاربری‌ها و پهنه‌بندی  استفاده از اراضی

مقایسه پهنه‌بندی با کاربری‌ها

کاربری‌ها و عملکردهای مجاز در پهنه‌ها

محدوده و حریم آثار تاریخی باارزش

کاربری‌های مهم و غیرقابل تغییر

ابنیه ارزشمند تاریخی

7- خدمات منطقه

ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه

تامین خدمات هفت‌گانه و فضای سبز

—نحوه تامین کمبودهای خدماتی منطقه

سرانه‌های معیار طرح جامع تهران (1385)

برآورد سطح خدمات مورد نیاز منطقه

برنامه تامین سطوح خدماتی مورد نیاز منطقه به تفکیک محلات و نواحی

8- طرح‌های موضعی

عرصه‌های مداخله و ضرورت‌های آن

طرح‌های موضعی طرح جامع در منطقه

طرح‌های موضعی پیشنهادی منطقه

مشخصات و شناسنامه طرح‌ها

شناسنامه  ساماندهی میدان رسالت

شناسنامه  ساماندهی محور رسالت

شناسنامه  ساماندهی محور دماوند

شناسنامه  ساماندهی بافت ارزشمند نارمک

شناسنامه  ساماندهی میدان نبوت(هفت حوض)

شناسنامه  ساماندهی پهنه صنعتی

شناسنامه ساماندهی محور امام علی (ع)

شناسنامه  ساماندهی پایانه ایستگاه مترو( ایستگاه دردشت)

9- بافت‌های فرسوده

مبانی و معیارهای تعیین محدوده‌های بافت‌های فرسوده

محدوده بافت‌های فرسوده

شیوه‌های مداخله در بافت‌های فرسوده

اولویت‌بندی بافت‌های فرسوده برای مداخله

وضعیت آتی بافت‌های فرسوده

شیوه های مداخله برای گونه های مختلف

اولویت بندی مداخله برای گونه ها

 

فرمت فایل: Powerpoint
حجم: 40 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *