طرح جامع قائمشهر

شهرستان قائم شهر یکی از شهرستان های استان مازندران است که در شمال این استان واقع شده و از شمال به جویبار، از شرق به ساری، از جنوب به سوادکوه و ا زغرب به بابل محدود می شود. قائم شهر در 20 کیلومتری شهر ساری واقع شده است. بابل در 19 کیلومتری، نزدیکترین شهرستان به قائم شهر می باشد. مختصات جغرافیایی این شهرستان 52 درجه و 52 دقیقه طول جغرافیایی و 36 درجه و 28 دقیقه عرض جغرافیایی است. براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1385 جمعیت این شهرستان بالغ بر 295135 نفر و 79707 خانوار بوده است. قائم شهر در مسیر راه اصلی ساری – آمل قرار دارد. مسیر قائم شهر – ساری از سوی شمال شرقی به طول 16 کیلومتر و مسیر قائم شهر – بابل از شمال غربی به طول 18 کیلومتر از جمله راههای ارتباطی این شهرستان به شمار می آیند.

مشخصات جغرافیایی

شهرستان قائم شهر یکی از شهرستان های استان مازندران است که در شمال این استان واقع شده و از شمال به جویبار، از شرق به ساری، از جنوب به سوادکوه و ا زغرب به بابل محدود می شود. قائم شهر در 20 کیلومتری شهر ساری واقع شده است. بابل در 19 کیلومتری، نزدیکترین شهرستان به قائم شهر می باشد. مختصات جغرافیایی این شهرستان 52 درجه و 52 دقیقه طول جغرافیایی و 36 درجه و 28 دقیقه عرض جغرافیایی است. براساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 1385 جمعیت این شهرستان بالغ بر 295135 نفر و 79707 خانوار بوده است. قائم شهر در مسیر راه اصلی ساری – آمل قرار دارد. مسیر قائم شهر – ساری از سوی شمال شرقی به طول 16 کیلومتر و مسیر قائم شهر – بابل از شمال غربی به طول 18 کیلومتر از جمله راههای ارتباطی این شهرستان به شمار می آیند.

 ویژگی های اقلیمی

آب و هوا در نواحی دشتی قسمت غرب استان مازندران، معتدل و مرطوب و در نواحی دشتی شرق معتدل و نیمه مرطوب است، آب و هوای نواحی کوهستانی قسمت غرب سرد و مرطوب و قسمت شرق سرد و نیمه مرطوب است.

پوشش گیاهی موجود در استان به دو بخش جنگل و مرتع تقسیم می شود.جنگل با 961294.7 هکتار مساحت، شامل جامعه های انجیلی ممرزستان، زربین و بلوط شمشادستان است.

متوسط دمای سالیانه شهر ستان قائم شهر 7/16 درجه سانتی گراد، میزان رطوبت نسبی آن 79 % است. سردترین ماه سال دی ماه و گرمترین ماه سال مرداد ماه است و پر بارانترین فصل سال پاییز می باشد.

وجه تسمیه و پیشینه تاریخی

در برخی از متون تاریخی از ناحیه ای به نام “جمنو” یا ” چمنو”، در بین مسیر ساری به آمل نام برده شده است، گفته می شود بعدأ به ” علی آباد”، “شاهی” و “قائم شهر” معروف شده و ظاهرأ قدمت آن به دوران ساسانی یا دوران اسپهبدان طبرستان می رسد. علی آباد، دهی بود که به جهت داشتن بقعه ای متبرک، زیارت گاه اهالی اطراف بود. این بقعه تا سال 1326 ه . ق نیز همچنان باقی بود اما امروزه اثری از آن نیست. با پیوستن آبادی های دیگر به علی آباد روستا رفته رفته وسعت یافته به شهر تبدیل شده است. نام علی آباد در سال 1314 ه . ش به ” شاهی” تغییر داده شد و در دوره های اخیر به صورت شهری صنعتی در آمد. امروزه این منطقه به نام قائم شهر معروف است. هر چند استان مازندران دارای سابقه طولانی تاریخی است ولی قائم شهر پیشینه تاریخی طولانی ندارد. تا اوایل قرن اخیر روستایی به نام علی آباد بوده است. قائم شهر از نظر دسترسی نسبت به روستاهای مجاور دارای مرکزیت مکانی بوده و جمعیت آن نیز از چند صد نفر تجاوز نمی کرد. به دلیل موقعیت مکانی این روستا روزهای چهارشنبه هفته بازار عمومی در آن دایر می شد و پیشه وران نقاط مختلف شهرستان و شهرهای مازندران اجناس مورد نیاز کشاورزان را به فروش می گذاشتند.

این فایل پاورپوینت در 35 صفحه به خدمتتون ارئه میشود. / خلاصه طرح