دانلود فایل ورد تستهای 4 گزینه ای اتوکد

قسمتی از تست های 4 گزینه ای

سوالات چهار گزینه ای فصل اول

1) حداقل پردازنده ای که برای اجری اتوکد 14لازم است کدام است ؟

الف)پردازنده 80486 با16 مگابایت حافظه

ب)پردازنده 80586 با 64 گابایت حافظه     √

ج)پردازنده 80386 با 64 مگابایت حاظه

د)پردازنده 80286 با 256 مگابایت حافظه

2) حداقل فضای خالی دیسک خت در اتوکد 14 چقدر است؟

الف)حداقل 200مگابایت         √

ب) حداقل 100کیلو بایت

ج) حد اقل 200کیلو بایت

د) حداقل 100مگابایت

3.کدامیک از صفحه نمایش های زیر برای اتوکد 14 مناسب تر است؟

الف)VGA با 256 رنگ

ب) VGA با 16 رنگ

ج) SVGA با 256 رنگ  √

د)CGA  با 256 رنگ

4. اولین پنجره ای که پس از اجرای برنامه اتوکد 14 روی صفحه ظااهر میشود کدام است؟

الف)صفحه اصلی اتوکد ظاهر می شود

ب) پنجره creat new drawing جهت تنظیم اولیه اتوکد ظاهر می شود   √

ج) پنجره ای برای معرفی اتوکد 14 ظاهر می شود

د) پنجره help اتوکد 14 ظاهر می شود

این فایل ورد در 79 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.