دانلود امکان سنجی اجرای کامل خیابان کامل برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور

دانلود امکان سنجی اجرای کامل خیابان کامل برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور

دانلود امکان سنجی اجرای کامل خیابان کامل برای دستیابی به توسعه پایدار محله محور

چکیده

انواع آلودگی‌های محیطی، کاهش امنیت افراد پیاده، افزایش تلفات ناشی از سوانح رانندگی، پایین بودن میزان مطلوبیت محیطی ازجمله مسائلی هستند که در شهرها قابل‌رؤیت است. این در حالی است که بیشتر خیابان‌های شهری ایران به‌گونه‌ای طراحی ‌شده‌اند که بیشتر در خدمت اتومبیل‌ها هستند تا نیازهای انسان. به‌بیان‌دیگر این خیابان‌ها، خیابان‌هایی اتومبیل‌محور و ناکامل‌اند‌. طرح خیابان کامل یکی از راهبردهایی است که می‌تواند در محلات امنیت، آسایش و دسترسی آسان برای اتومبیل‌سواران، افراد پیاده، دوچرخه‌سواران و رانندگان وسایل حمل‌ونقل عمومی را به‌طور هم‌زمان فراهم آورد.

در این پژوهش با عنوان «امکان‌سنجی اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه پایدار محله‌محور»، سعی شده ضمن معرفی مفهوم «خیابان کامل»، امکان‌سنجی اجرای طرح خیابان کامل و چگونگی اجرای آن در خیابان امام خمینی حدفاصل میدان امام تا میدان حسن‌آباد بررسی شود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با کمک روش کیفی انجام‌ شده است. داده‌های کیفی از اطلاعات حاصل از تجارب موفق جهانی در این زمینه به‌دست ‌آمده است. برای جمع‌آوری داده‌های کمی موردنیاز پژوهش، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ مبنای مطالعات قرار گرفته است.

جمع‌آوری و بررسی اسناد فرادست در محدوده مطالعاتی و برداشت‌های میدانی پژوهش‌گر، دیگر منابع مورداستفاده در طرح امکان‌سنجی اجرای خیابان کامل امام خمینی است. به‌منظور تحلیل داده‌های کیفی از روش سنجش و تحلیل استراتژیک محیطی استفاده‌ شده و برای ارزیابی گزینه‌های پیشنهادی خیابان کامل امام خمینی استفاده از روش دلفی ملاک تصمیم‌گیری و انتخاب گزینه مطلوب قرار گرفته است. نتایج تحلیل‌ها و طرح پیشنهادی در محدوده خیابان امام خمینی حدفاصل میدان امام تا میدان حسن‌آباد، بیانگر قابلیت مناسب اجرای این طرح با هدف دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفی زندگی و افزایش سرزندگی در محدوده خیابان و محیط پیرامونی آن است.

فهرست مطالب پروژه امکان سنجی اجرای کامل خیابان کامل :

کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • مسئله
 • ضرورت به کارگیری مفهوم خیابان کامل
 • پرسش
 • اهداف و دستاوردها
 • محدوده ها و روش شناسی

مبانی نظری پژوهش

 • مقدمه
 • تعریف خیابان کامل
 • پیشینه و خاستگاه مفهوم خیابان کامل
 • مزایای خیابان های کامل
 • موضوعات خیابان کامل
 • سیاست جامع خیابان های کامل
 • اجرای مفهوم خیابان کامل
 • تجارب جهانی خیابان کامل
 • خیابان کامل و توسعه پایدار محله محور
 • جمع بندی و نتیجه گیری

شناخت و سنجش وضعیت موجود

 • بررسی زمینه و پیشینه
 • شناخت عمومی وضعیت موجود
 • تحلیل، سنجش و ارزیابی وضعیت موجود

طراحی برنامه خیابان کامل محور امام خمینی

 • تدوین چشم انداز خیابان کامل امام خمینی
 • تدوین اهداف، راهبردها و سیاست های خیابان کامل امام خمینی
 • طراحی گزینه های پیشنهادی خیابان کامل امام خمینی
 • ارزیابی و انتخاب گزینه پیشنهادی منتخب خیابان کامل امام خمینی

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 84
حجم: 2.71 مگابایت
12,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.