دانلود پاورپوینت نورپردازی

 

برای دیدن به سه عنصر نیاز داریم:

نور به عنوان عنصر اصلی

چشم به عنوان عنصر دیدن

چشم به عنوان عنصر هدف

نور را از دو جنبه مورد بررسی قرار می دهیم:

نور از لحاظ کمیت

1) تأثیر مقیاس و ظرافت بر میزان روشنایی:هر جسمی هر چقدر ظریف تر باشد نور بیشتری می خواهد و هر چه سخت تر باشد نورکمتری نیاز دارد.

2) تأثیر کارایی بر میزان روشنایی:بر اساس نوع کار روشنایی را تنظیم می کنیم .مشخصا کارهای حساس احتیاج به نور بیشتری دارند و کارهایی که از دقت کمتری برخوردارند به نور کمتری نیاز دارند.

3) تأثیر سن بر میزان روشنایی:افراد مسن بیشتر از افراد جوان به نور نیاز دارند.

نور از لحاظ کیفیت

در اینجا با ایجاد خطای دید میتوانیم بر روی اجسام تغییرات ایجادکنیم.

1) تابش نور از پشت به سوژه خطوط مرزی سوژه را مشخص می کند و سوژه را از پس زمینه جدا میکند و باعث جلب توجه می شود.

2) اگر نور از بالا به جسم بتابد جسم کوتاه تر دیده می شود.

3) اگر به یک جسم پهن از پایین نور بتابانیم لاغر به نظر می آید.

4) اگر بخواهیم جسمی حجیم دیده شود از دو طرف به آن نور می تابانیم.

5) نورپردازی گوشه های یک اتاق آن را بزرگتر می نمایاند.

6) اگر در یک اتاق نور را به کاناپه بتابانیم چشم به طرف آن متمرکز می شود لذا در این صورت بقیه اتاق کوچکتر دیده می شود.

7) اشیا یا سطوحی که با نورهای رنگی روشن نورپردازی شده اند از اشیا یا سطوحی که با نورهای رنگی تیره تر نورپردازی شده باشند در صورتی که در کنار هم چیده شده باشند از منظر باریکتر و نزدیکتر به نظر می رسند .به این موضوع تضاد خود به خود می گویند هر چه تضاد بیشتر و واضح تر باشد جلوه گری آن بیشتر می شود.

این پاورپوینت در76 اسلاید خدمت شما دوستان ارئه میگردد.