دانلود پروژه اسناد حسابداری

 

دانلود پروژه اسناد حسابداری/ مربوط به واحد درسی : شرکتهای 2

شامل دور فایل تراز آزمایشی چهار ستونی (فایل وورد) و سند ها ( فایل اکسل)

صندوق

بانک

ح . د

اسناد د

پ پ اجاره اداری

پ پ اجاره فروشگاه

ملزومات اداری

ملزومات فروشگاه

موجودی کالا

زمین

ساختمان

وسایل نقلیه

اثاثه

چکهای دریافتی

چکهای در جریان وصول

تنخواه گردان

ذخیره م م

استهلاک انباشته ساختمان

استهلاک انباشته وسایل نقلیه

اس – ان – اثاثه

اسناد دریافتی تنزیل شده

حساب پرداختنی

اسناد پرداختنی

حقوق پرداختنی

آگهی پرداختنی

دیون رهنی

سرمایه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.