دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی تفکر غیر منطقی ویافتن هویت در ساز گاری اجتماعی نوجوانان


پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی رشته علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری)

دانلود پایان نامه بررسی رابطه ی تفکر غیر منطقی ویافتن هویت در ساز گاری اجتماعی نوجوانان

 مقدمه

روان شناسان اجتماعی تمایل دارند بدانند که انسانها چگونه درباره یکدیگر می اندیشند و چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند و اثر می پذیرند ، با این حال تنها ایشان نیستند که به این مسائل علاقه نشان می دهند بلکه انسان شناسان ، جامعه شناسان و حتی رمان نویسان و فیلسوفان نیز به مطالعه این گونه مسائل تمایل نشان می دهند اریکسون پس از جستجو و بررسی بسیار درباره جنبه ناخودآگاه انسان و تضادهایی که علل رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی او را توجیه می کند که هویت و نوع تفکر به آن را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه هویت که حاکی از تحول در امور جنسی و یافتن خود و درک از خویشتن نزد بزرگسالان و تضادهای ناخودآگاه آنان است شکل می گیرد و او اضافه می کند که تمام احساسهای ناخودآگاته که از آنها و نوجوانان نشات می گیرد یکی از ویژگی های انسان دارا بودن نیروی اندیشه است که باعث هویت است انسان به

یاری اندیشه توانسته است به خودیابی برسد که این می تواند باعث هویت در جوانان شود که تفکر منطقی و یافتن آن در ذهنیت می تواند راهکاری جدید باشد و اریکسون خواسته است زندگی روزانه نوجوانان را با تمام پریشانی به اضطراب و آشفتگیهایش بازسازی کند و این نوآوری و دگر گونی در روش نگرش به نتایجی به بار آورده که ژرفترین و استوارترین اعتقادهای در واقع رشد هویت است که منجر به رسیدگی عاطفی ، جنسی ، اجتماعی و … می شود در افراد با شخصیت های نا رسیده « من » ضعیف و شکننده است و بخشی از سازگاری اجتماعی که در دوران کودکی به وقوع می پیوندد بدان سازگاری اجتماعی می گویند و این همان شیوه ای است که کودکان ارزشها ، سوگیریهایی که در آینده با آن مواجه خواهند شد ، یاد می گیرند و همه می دانیم که موقعیتهایی نیز وجود داشته است که در آن اجتماعی شدن دوباره در تنهایی صورت گرفته است و به همین دلیل از این فرایند به طور مصیبت باری استفاده استثماری شده است .

( ستوده ،هدایت الله:1380 :5 )

 

بیان مساله

سازگاری اجتماعی و هویت و تفکر منطقی می تواند شاخه ای از علوم انسانی و علمی نسبتاً جوان است که بعد از پیدایی و رشد روان شناسی عمومی و جامعه شناسی به عنوان دانشی نو مطرح شده و این سازگاری اجتماعی از راه رسیده و نو پا می تواند دیواری سخت از روان شناسی و جامعه شناسی باشد که M به مطالعه فرد ( رفتارها و نگرشها ، باورها ، … ) در محیط اجتماعی می پردازد زیرا افراد به خاطر وابستگیهاشان به جامعه و پیوندهایشان با گروه های مختلف اجتماعی که دارد از آنها متاثر می شود و بر آنها اثر نیز می گذارد از این رو روان شناسی اجتماعی می تواند در جنبههای گوناگون زندگی اجتماعی مورد استفاده گیرد . روان شناسی اجتماعی ما را به شکل خاصی از آگاهی مجهز می کند تا از تبینهای شخصی درباره رفتار دیگران پرهیز کنیم و نیز چگونه نگریستن به عواملی را که رفتارهایمان را شکل می دهد یاد می دهد و به ما کمک کند تا نیروهای روانی – اجتماعی را که با آنها روبرویم به ویژه آنهایی را که به ما فشار وارد می کنند باز شناسیم ومارا بر می انگیزد تا به یاری جامعه ای بیمناک و هراسناک از افزایش ناسازگاری و نابهنجاری برخیزیم و چگونگی رویارویی با آنها را دریابیم . ( منصور، محمود : 1380؛ 67 )

هدف کلان تحقیق :

هدف از تحقیق بررسی رابطه ی تفکر غیر منطقی و یافتن هویت در سازگاری اجتماعی نوجوانان است .

و اینک آیا بین تفکرغیرمنطقی و افکار مثبت و یافتن هویت و خودکامگی رابطه وجود دارد و آیا هویت در سازگاری اجتماعی می تواند نقش داشته باشد یا نه اصلاً رابطه بین این متغیرها وجود دارند .

 

اهداف خرد:

 • شنا سایی ابعاد و خصوصیات تفکر غیر منطقی در نوجوانان .
 • بررسی میزان تاثیر افکار و باوریهای غیر منطقی در شکل گیری هویت .
 • کشف هویت های جدید و نامطلوب در میزان سازگاری اجتماعی نوجوانان .

 

فرضیه های تحقیق :

 • بین تفکر غیر منطقی و سازگاری اجتماعی رابطه ی معنی داری وجود دارد .
 • بین هویت اجتماعی و تفکر غیر منطقی رابطه ی معنی داری وجود دارد .
 • بین هویت اجتماعی و میزان سازگاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد .

سوال های تحقیق :

 • تفکر غیر منطقی چیست و چه ابعادی دارد ؟
 • منظور از هویت اجتماعی چیست و چه خصوصیاتی دارد ؟
 • عوامل شکل دهنده هویت اجتماعی کدامند ؟
 • عوامل شکل دهنده هویت اجتماعی کدامند ؟
 • مفهوم سازگاری اجتماعی به چه معناست و متغیرهای شکل دهنده آن کدام است ؟
 • هویت اجتماعی در سازگاری اجتماعی چه تاثیری دارد ؟
 • آیا بین تفکرغیر منطقی و سازگاری اجتماعی رابطه وجود دارد؟

 

اهمیت وضرورت تحقیق :

انسان هیچ گاه تنها و دور از دیگران زندگی نکرده است بلکه زندگی او حاصل روابط و پیوندهایش با دیگران است اگر قرار باشد به شناختی از او دست یابیم باید در این چارچوب وی رابشناسیم به این صورت که نوجوان با توسل به یافتن هویت خود و اتکا به افکار منطقی و باورهای مثبت بتوانند به سازگاری اجتماعی برسد و امید است با پژوهشهایی که انجام می گیرد بتوان به سازگاری اجتماعی و نوع روابط جوانان و نوجوانان با محیط اطرافشان کمک کرد و انجام این پژوهش می تواند در جوامع آموزشی و تحصیلی مخصوصاً در دبیرستان ها نقش بسزایی داشته باشد و امید است بتوان راه حل هایی جهت یافتن هویت های مثبت با توسل به افکار مثبت نوجوانان پیدا کرد و اثرات مثبت افکار منطقی نوجوانان را در آینده شاهد باشیم .

کلید واژه ها :

هویت اجتماعی                           تفکر غیر منطقی                       سازگاری اجتماعی

فهرست مطالب

 

 

عنوان  صفحه  

فصل اول

مقدمه  2

بیان مساله 4

هدف کلان تحقیق 4

اهداف خرد  5

فرضیه های تحقیق   5

سوالهای تحقیق  6

اهمیت وضرورت تحقیق 6

کلید واژه ها   7

فصل دوم

ادبیات وپیشینه تحقیق  9

دیدگاه علمی راجع به هویت اجتماع  10

عوامل موثر بر شکل گیری رفتار اجتماعی 12

جامعه پذیری ، اجتماعی شدن فرد 12

شیوه های جامعه پذیری  15

جامعه پذیری انتظاری   16

سازو کارهای شکل گیری هویت اجتماعی 19

نظریه های مرتبط با هویت اجتماعی  23

نظریه های جامعه شناختی هویت   24

نظریه خود آیینه ای کولی   24

نظریه ی نقش پذیری مید 25

تبادل اجتماعی  28

نظریه اسناد 29

نظریه های میدانی  32

مشخصه های نظریه میدانی 32

بحران بلوغ 52

بحران هویت 55

فصل سوم

جامعه مورد مطالعه 58

حجم نمونه  58

روش نمونه گیری 58

ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر  59

پرسش نامه تفکر غیر منطقی  59

روش تحقیق  60

روش آماری مربوط به فرضیه ها   61

فصل چهارم

مقدمه  63

تجزیه داده ها  69

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری  79

پیشنهادات  80

محدودیت ها 81

ضمائم  81

پرسش نامه هویت یابی   81

پرسشنامه تفکر غیر منطقی   84

پرسش نامه انحرافات اجتماعی    86

منابع و ماخذ   89

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *