دانلود تحقیق فرآورده های شیـر


dairy-products_375

فرآوردهای شیر

شیرخشک: عوامل مهمی که میکروفلور

شیرخشک را تحت تاثیر قرار می دهند:

1ـ فرایند حرارتی است که قبل از خشک کردن به شیر داده می شود .

2ـ روش خشک کردن شیر است .

3ـ میزان آلود گی است که شیر از کارخانه کسب می کند و امکان رشد و تکثیر این میکروارگانیسم ها قبل از خشک کردن شیر می باشد.

در میان این ارگانیسم ها از همه مهمتر استا فیلوس کوکوس اوریوس وامکان رشد آن و تولید آنتروتوکسین است که در اثر حرارت از بین نرفته،از نظر بهداشت عمومی اهمیت ویژه ای دارد. درمرحله بسته بندی نیز بعضی از میکروارگانیسم ها مانند مخمرها و کپک ها از طریق هوا وارد شیر خشک می شوند. در طول نگهداری شیر خشک تعداد میکروارگانیسم ها ی موجود در آن بتدریج کاهش می یابند به طوری که در شیرخشک یک ساله فلور غالب را میکروارگانیسم ها ی هاگزا تشکیل می دهند. زمانی که شیرخشک بازسازی می شود، هر یک از میکروارگانیسم ها ی زنده قادر به رشد میباشند. بنابراین شیر را از زمان بازسازی باید همانند شیر تازه نگهداری نمود.

الف- نمونه برداری

نمونه ها باید بعد از مخلوط شدن کامل توسط قاشقک فلزی یا سوند مخصوص نمونه برداری فرآورده ها ی خشک شیر که تمیزو خشک و سترون است برداشت شده و سپس مقدار مناسب از آن ( حدود 200 گرم) ، به یک ظرف مخلوط کن مناسب که با تکان دادن نمونه ها را مخلوط می نما ید، منتقل گردد.

ب- تهیه رقت ها:

به طور سترون مقدار 10 گرم شیرخشک را توزین کرده ، آنرا به یک بطری دهانه گشاد حاوی آب مقطر 50 درجه سانتیگراد منتقل کرده ، بطری را به مدت 12 ثانیه با یک دوران 30 سانتیمتری به تعداد 25 مرتبه تکان دهید.   شیر بازسازی شده را به مدت 15 د قیقه در حمام آب 50 درجه سانتیگراد قرارداده سپس چند بار بطری را برگردانیدوفورا آزمایش را انجام دهید . درصورت لزوم رقتها ی بیشتر را با استفاده از مقادیر 9 میلی لیتری محلول رینگر4/1غلظت یا محلول اب پپتونه 18/0 درصد آماده کنید .

یادآوری : فدراسیون بین المللی شیر محلول رینگر 4/1 غلظت را جهت بازسازی شیرخشک توصیه می کند.

ج- آزمایش مستقیم میکروسکپی :

گسترش برید(Breeds smear) را اماده کرده ، با رنگ نیومن رنگ امیزی کنید . شمارش کلی میکروبی مبین میزان تکسیر میکروارگانیسم ها قبل از خشک کردن شیر است .

د- کشت نمونه ها :

مقدار 1 میلی لیتر از هر رقت را جهت تشخیص و شمارش میکروارگانیسم های زیر در محیط های مناسب کشت دهید :

1- شمارش کلی میکروب های زنده :

از پلیت کانت آگار یا آگارمغذی می توان استفاده کرد . حرارت گرمخانه 55،37،30 درجه سانتیگراد به ترتیب به مدت پنج و سه روز میباشد.

2- شمارش کلیفرم ها :

از روش چند لوله ای استفاده کرده ، در 30 درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری کنید . محیط مورد استفاده آبگوشت لاکتوز سبز درخشان صفرا دار است که مقادیر 1 میلی لیتر ، 10میلی لیتر و 100میلی لیتر از رقت مورد نظر در آن تلقیح می گردد .

فهرست مطالب

فرآوردهای شیر  1

الف- نمونه برداری 2

ب- تهیه رقت ها 2

ج- آزمایش مستقیم میکروسکپی    3

د- کشت نمونه ها   3

1- شمارش کلی میکروب های زنده  3

2- شمارش کلیفرم ها 3

3ـ استرپتو کوک مدفوعی         4

4- کپک ها و مخمر ها 4

5- استافیلوس کوکوس اورﺋوس 4

6- هاگ ها ی کلسترویدیا یی     4

7- سا لمونلا    5

ﻫ – نتایج و ارائه گزارش   5

خامه   5

الف- نمونه برداری         6

ب- کشت خامه    6

1ـ شمارش کلی میکروب های زنده  6

2ـ شمارش کلیفرم ها    6

3ـ استا فیلوس کوکوس اورئوس    7

نتایج و استاندارد های پیشنهادی   7

کره    7

الف- نمونه برداری 8

ب- روشهای آزمایش کره 9

نتایج و استانداردهای پیشنهادی    10

شیر های تخمیر شده 10

الف- آزمایش میکروسکپی ( مستقیم ) 11

ب- تشخیص آلوده کننده ها   11

پنیر   13

نمونه برداری   14

ب- تهیه رقتها 14

ج- آزمایشهای میکروبی پنیر     15

بستنی 16

الف- جمع آوری نمونه ها    16

1- بستنی های سخت شده 16

2- بستنی نرم   16

ب- آماده کردن نمونه   17

ج- آمایشهای میکربی    17

تفسیر نتایج    18

منابع 19


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *