دانلود تحقیق ایمنی و بهداشت محیط کار

w

دانلود تحقیق ایمنی و بهداشت محیط کار
تاریخچه
بشر از زمانی که خود را شنا خته، در پی تلاش و فعالیت بوده و طبیعتاً در مسیر زمان، تحولاتی را پشت سر گذاشته است.
در دوره‎هایی که زندگی بشر از شکار و صید و یا کشاورزی تأمین می‎شده، به سبب سادگی ابزار، عوارض وابسته به شغل (ایمنی و بهداشت محیط کار) ناچیز بوده است و در اکثر موارد از چند خراش یا زخم ساده یا حدا کثر شکستگی اعضاء تجاوز نمی‎کرده است، ولی بتدریج که صنعت پیشرفت کرد و نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی بوجود آمد، خطرات نیز به همان نسبت افزایش یافت.

با وقوع انقلاب صنعتی در سالهای بین 1760 تا 1830 در انگلستان و سرایت آن به دیگر کشور های اروپایی، نیروی محرکه مکانیکی و الکتریکی وبوجود آمد با گسترش اختراعات و اکتشافات به تدریج کارهای دستی، ماشینی شد.
استفاده از انرژیهای ماهیچه‎ای، حیوانات، باد و جریان آب به حداقل رسید و استفاده از انرژی جریان الکتریسیته، انرژی بخار (از طریق ماشین بخار و توربین بخار) و انرژی سوخت (گازهای ناشی از سوخت بنزین و گازوئیل) افزایش یافت و جایگزین آنها شد.
انقلاب صنعتی با اختراع ماشین بخار (1782) توسط «جیمز وات» آغاز شد و جهشی در صنایع نساجی و به دنبال آن در صنایع دیگر در انگلستان ایجاد کرد. سپس با اختراع وسایل ماشینی متعدد (به منظور تغییر و تبدیل انرژی) به سرعت در تمام اروپا و آمریک او بعد هم در نقاط دیگر جهان گسترش یافت.
در نتیجه انقلاب صنعتی و اختراع و تکامل ماشینهای تولید جدید، محیط کار از خانه‎ها و کارگاه‎های کوچک به کارخانه‎ها کشانده شد و صنعت چهره جدیدی به خود گرفت.
هرچند انقلاب صنعتی برای انسان آسایش زیادی در زندگی به همراه آورد و باعث گسترش پیشرفت در کلیه مظاهر و شؤون حیات شد، لیکن این دگرگونیها جنبه‎های منفی نیز به دنبال داشت که مهمترین آنها حوادث صنعتی، سروصدا، آلودگی محیط زیست و آلودگی هواست.
درباره‌ پیشگیری از حوادث صنعتی بایستی اذعان داشت که بشر با قیمتی گزاف و دردناک تجربه اندوزی کرده است. اوایل قرن نوزدهم با اوج انقلاب صنعتی و ورود ماشین در عرصه تولید، تغییرات شگرف، وسیع و همه جانبه‎ای در شیوه زندگی و اوضاع اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی مردم جهان پدیدار شد.
اولین قانون کار را فرانسه در خصوص کارخانه‎ها و کارگاه‎هایی که ار انرژی مکانیکی استفاده می‎نمودند و یا کار بطور مداوم در آنها صورت می‎گرفت، مدون ساخت و همین قانون یک نظام بازرسی را در کارخانه‎هایی که دارای 20 کارگر بودند پیش‎بینی نمود، معذالک قوانین لازم در خصوص حفاظت فنی و واقعی کلمه تا سال 1839 تدوین نگردید.
در بخشنامه‎ای به تاریخ 28 مه 1845 وزیر کشور و دارایی پروس توصیه نمودند که برای کارخانه‎ها بازرسان طبی تعیین شود. در سال 1853 برای مراکز صنعتی دوسلدرف- اکس لاشاپل و آرنسبرگ، بازرسانی از سوی دولت، انتخاب و موظف شدند که به امور حفاظتی و نیز سلامت کارگران جوان رسیدگی کنند.
حمایت عمومی از کارگران، در مقابل حوادث و بیماری‎های ناشی از کار، با تدوین قوانینی بوسیله کنفدراسیون آلمان شرقی در سال 1869 تأمین شد و سپس در سال 1872 یک نظام بازرسی حفاظت و بهداشت کار بطور کلی، در پروس و تقریباً در همان دوره در ایالات صنعتی ساکس و باد بوجود آمد.
به موجب قانون امپراطوری مصوب 15 ژوئیه 1878، بازرسی کارخانه‎ها در کلیه ایالات آلمان اجباری گردید. قوانین مربوط به بیمه حوادث ناشی از کار ‎- که در چهارچوب آن نظام انجمن‎های و بیمه حوادث بوجود آمد‎- در سال 1884 تدوین گردید.
انجمن ژاپنی برای رفاه در صنایع که در سال 1928 تأسیس شد، یکی از قدیمی‎ترین سازمانهای موجود در آسیا می‎باشد و به دنبال آن انجمن هندی برای حفاظت که در سال 1931 تأسیس شد. در کشور استرالیا شورای ملی برای حفاظت و انجمن گال جدید جنوبی، فعالیت‎های خود را از سال 1927 آغاز کرده‎اند.

فهرست
تاریخچه 1
سازمان بین‎المللی کار ‎(I.L.O) 4
وظایف سازمان بین‎المللی کار 4
ساختار و نحوه کار سازمان بین‎المللی کار 7
عضویت در سازمان بین‎المللی کار 8
کمکهای اولیه به هنگام برق‎گرفتگی 8
عوامل فیزیکی زیان‎آور محیط کار 10
جا و مکان وسایل و تجهیزات 10
نوبت کاری چطور می تواند بر روی کارکنان اثر بگذارد ؟ 12
خطرات نوبت کاری 14
خطرات بهداشتی 14
مشکلات اجتماعی و خانوادگی 17
پیامدهای ایمنی و اثر بر روی عملکرد شغلی 17
چطور می توان خطرات نوبت کاری را کنترل نمود ؟ 18
کنترل سازمانی 19
برنامه های شیفت کاری 20
شیفتهای کاری فشرده هفتگی 20
شیفت های ثابت شب و عصر 20
شیفت های چرخشی 21
زمان های شیفت 21
انتخاب صحیح برنامه شیفت کاری 22
در تصمیم گیری برای طراحی برنامه شیفت کاری بایستی 22
برنامه های شیفت کاری بایستی مطابق با نیازهای کاری باشد یعنی 22
طراحی مناسب محیط کار 23
آموزش کارکنان 23
بررسی اثرات نوبت کاری بر روی کارمندان مراقبت بهداشتی 25
اثرات نوبت کاری روی کارمندان 27
اختلات خواب 27
زمان بیماری 28
بررسی عملکرد شغل در شرایط کار شبانه و ساعت کار بر روی پزشکان و پرستاران 28
اثرات فیزیولوژیکی نوبت کاری 30
شیفت کاری و عملکرد تولید مثلی 31
کار شیفتی و عملکرد دستگاه گوارش 32
راهکارهای کاهش تنش برای کارکنان نوبتکار 33
امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان 37
امنیت شغلی در آینده 38
تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار 38
روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار 39
قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای 40
قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران 40
موازین مربوط به ایمنی و بهداشت کار 42
مدیریت ایمنی و سلامت محیط کار 42
عوامل کلیدی بهبود ایمنی و سلامت حرفه‌ای محیط کار 44
فرهنگ 44
سیستم ها 44
سخت افزار 45
اجزای برنامه ایمنی 45
ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت 45
موارد راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت 46
چگونگی ایجاد یک برنامه جامع کنترل مخاطرات بالقوه 47
انواع برنامه‌های ایمنی 48
برنامه‌های ایمنی بر مبنای رفتار 48
برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق 49
نظرات جاری در ایمنی و سلامت 50
استرس 51
استرس شغلی 51
سندروم سازگاری عمومی 52
ایجاد کننده‌های استرس 53
منابع استرس 53
علل کاری استرس 54
بار زیاد کاری 55
فشار کاری کم 55
نوبت کاری 55
روابط بین شخصی 56
تغییر 56
جو سازمانی 56
محیط فیزیکی 57
ابهام نقش 57
عوامل شخصی 57
عوامل خارجی 58
شرایط اقتصادی 58
مقررات و قوانین دولتی 58
مسافرت 59
ارزش‌های جامعه 59
جرم و جنایت 59
موضوعات خانوادگی و شخصی 60
استرس و عملکرد کاری 60
رابطه استرس و ترک خدمت و سبک رهبری 61
تصمیم گیری و استرس 62
علائم استرس 62
مدیریت استرس 63
منابع 64

 

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.