دانلود کارآموزی ورقکاری و جوشکاری در نرم افزار کتیا

رشته تحصیلی : نقشه کشی و طراحی صنعتی / موضوع : ورقکاری و جوشکاری در نرم افزار کتیا

13095591751

مقدمه

تقاضای جها نی برای کالاهای ساخته شده با سرعت مبهوت کننده ای روبه افزایش است .صنایع تولیدی نیز با روشهای جدید وگونا گون به این تقا ضا پاسخ می دهند اما درخواست کنندگان کالاهای خود دراسرع وقت با کمترین هزینه و با بهترین کییفیت می خواهند .
به همین جهت در امر تسریع در ساخت و تولید آسان تر کالاها کارهای زیادی صورت می گیرد که از این راهها می توان به تحول در طراحی و ساخت برنامه های مدلسازی رایانه ای اشاره کرد . از برنامه های مدلسازی که تا الان طراحی شده است و از آنها در صنعت استفاده می شود می توان به نرم افزارهایی چون :

CATIA – Solid works – Pro Engineer – Auto cad – 3D max
اشاره کرد که قبل از تولید جهت رفع نواقصات و ابهامات در قطعه و یا تولید آن و جهت ایجاد یک نقشه اجرایی و یا یک مدل سه بعدی قبل از تولید مورد استفاده قرار می گیرند . فایل word بدون عکس

فهرست مطالب
فصل اول : ورقکاری در کتیا

آشنایی با محیط ورقکاری ——————————————— 2

دستور walls ——————————————— 3

دستور wall on edge ——————————————— 4

دستورات دیگر قسمت wall on edge —————————— 5

تنظیمات مربوط به محیط ورقکاری ——————————– 6

طراحی دیواره به شکل دلخواه ————————————— 9

پارامتر Bend allowance —————————————- 10

تعیین ضریب K – Factor —————————————– 11

دستور Extrusion ———————————————— 12

تهیه نقشه از قطعه ورقکاری —————————————– 13

فصل دوم : ایجاد فلنج و ورقهای مدور

طراحی فلنج ها ——————————————— 15

نحوه ی ایجاد سجاف —————————————- 16

نحوه ی ایجاد سجاف قطره ای ——————————- 17

طراحی فلنج به شکل دلخواه ——————————— 18

دستور Hooper —————————————— 19

دستور ————————————— Rolled wall20

 

فصل سوم : نوار ابزار Bending

ایجاد خم بین دیواره ها ————————————— 21

طراحی خم با شعاع متغیر ———————————— 22

ایجاد خم در راستای معین ———————————— 23

دستور Folding / Unfolding —————————– 24

تصویر کردن نقاط و منحنی ها ——————————– 25

فصل چهارم : نوار ابزار Cutting

ایجاد حفره روی ورق —————————————- 26

سایر گزینه های دستور cut out —————————- 27

ایجاد سوراخ روی ورق ————————————- 28

گرد کردن و پخ زدن لبه های ورق ————————— 29
فصل پنجم : شکل دهی ورق ها

تغییر شکل کششی روی ورق ——————————– 30

روشهای دیگر اجرای دستور surface stamp ————– 32

ایجاد تغییرشکل موضعی روی ورق ————————- 32

ایجاد برش موضعی روی ورق —————————— 33

اجرای دستور Bridge ———————————– 35

ایجاد سوراخ با لبه های یقه دار —————————– 35

طراحی برجستگی دایره ای شکل ————————— 36

ایجاد لبه های تقویتی ————————————— 37

دستور Dowel ——————————————- 38

شکل دهی ورق با استفاده از سنبه و ماتریس —————– 38

جوشکاری در کتیا

آشنایی با محیط جوشکاری در کتیا ————————– 41

فصل اول : نوار ابزار Welds

دستور square Groove weld ————————— 42

دستور V Groove weld ——————————– 43

دستور Y Groove weld ——————————— 44

دستور Groove weld ———————————— 45

دستور U Groove weld ———————————- 46

دستور J Groove weld ———————————– 47

فرمان New component ——————————– 48

فرمان Joint ———————————————- 49
فصل دوم : نوار ابزار Move

دستور manipulation ————————————- 50

دستور Snap ——————————————— 51

دستور Explode —————————————– 52

دستور Stop manipulation on clash ——————- 53
فصل سوم

دستور Offset constraint ——————————- 54

فصل چهارم

دستور Quick constraint —————————— 55

فصل پنجم : نوار ابزار view

دستور Projection view ——————————– 56

دستور Section view / Annotation plane ———— 56

دستور Section cut view / Annotation plane ——- 56

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.