دانلود راهنمای طراحی دیوارهای حائل طره ای


دانلود راهنمای طراحی دیوارهای حائل طره ای

کتاب راهنمای طراحی دیوارهای حائل طره ای که توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری منتشر شده است

سرفصل های راهنمای طراحی دیوارهای حائل طره ای :

فصل اول: کلیات

 • مقدمه
 • هدف
 • ساختار گزارش
 • محدودیت
 • فهرست منابع برگزیده

فصل دوم: معرفی انواع دیوارهای حایل و کاربرد آنها

 • مقدمه
 • روند انتخاب نوع دیوار حایل
 • دیوارهای صلب و انعطاف پذیر
 • انواع دیوارهای حائل
 • عوامل موثر در انتخاب نوع دیوار حایل

فصل سوم: ملزومات طراحی دیوارهای حائل

 • مقدمه
 • روند انتخاب نوع دیوار
 • فلسفه طراحی و حالات حدی
 • اطلاعات ژئوتکنیکی
 • روند مطالعات ژئوتکنیکی دیوارهای حایل

فصل چهارم: فشار جانبی وارد بر دیوارهای حایل در شرایط غیرزلزله

 • مقدمه
 • عوامل ایجاد کننده فشار جانبی بر دیوارهای حایل
 • صور گوناگون فشارهای جانبی وارد بر دیوارهای حائل
 • روش های فشار جانبی
 • روش رانکین
 • روش کولمب
 • روش گوه ها
 • ارزیابی روش های رانکین، کولمب و گوه ها
 • فشار جانبی خاک در حالت سکون
 • تأثیر سربارهای قائم بر فشار جانبی خاک
 • فشار آب
 • تأثیر تراکم در فشار جانبی
 • اثر سایر عوامل بر فشار جانبی
 • مشخصات مصالح

فصل پنجم: فشار جانبی وارد بر دیواره های حایل در شرایط زلزله

 • مقدمه
 • روش کولمب
 • فشار جانبی ناشی از زلزله در خاک های اشباع
 • محاسبه نیروی جانبی ناشی از زلزله (روش ساده تر)
 • فشار جانبی خاکریزهای درشت دانه در شرایط زلزله
 • اثر فشار آب منفذی اضافی
 • ضریب زلزله معادل
 • روش گوه ها
 • ضرایب شتاب لرزه ای
 • تحلیل لرزه ای دیوارهای حائل وزنی با معیار تغییر مکان

فصل ششم: پایداری دیوارهای حائل طره ای پاشنه دار

 • کلیات
 • ابعاد اولیه دیوار
 • شرایط بارگذاری
 • ملاحظات پایداری
 • معیار پایداری در برابر واژگونی
 • پایداری در برابر لغزش
 • ظرفیت باربری
 • خلاصه روند طراحی
 • پایداری کلی

فصل هفتم: ظرفیت باربری و نشست دیواره های حائل طره ای

 • مقدمه
 • نوع گسیختگی برشی
 • ضریب اطمینان
 • فشار وارد بر خاک
 • تعیین ظرفیت باربری به کمک پارامترهای مقاومت برشی
 • نکاتی در تعیین ظرفیت باربری
 • تعیین ظرفیت باربری پی های سطحی به کمک آزمایشات صحرایی
 • نشست
 • اصلاح

فصل هشتم: طراحی سازه ای دیوارهای حایل

 • مقدمه
 • دیوار حایل طره ای
 • دیوار حائل پشت بنددار
 • ضوابط قطع آرماتور در دیوارهای حایل پشت بنددار

فصل نهم: بهینه سازی دیوارهای حائل طره ای

 • مقدمه
 • متغیرهای طراحی و مقادیر ورودی
 • خروجی برنامه بهینه سازی
 • کنترل های ژئوتکنیکی
 • مسائل سازه ای و کنترل های مربوط به آن
 • توابع هدف
 • خلاصه پارامترهای ورودی برای دیوارهای طره ای

فصل دهم: مسائل اجرایی دیوارهای حائل

 • کلیات
 • ملاحظات پی سازی
 • ملاحظات پایداری
 • ملاحظات مربوط به محل احداث دیوارهای حایل
 • ابزارگذاری
 • مشخصات خاکریز، خاک شالوده و مسائل اجرایی
 • زهکشی
 • بازرسی دیوارهای حایل
 • تعمیرات
 • قالب بندی
 • آرماتوربندی
 • مشخصات سنگدانه ها
 • حدود مقاومت بتن با توجه به شرایط خاص محیطی
 • راهکارها برای مناطق لرزه خیز
 • درزها

فصل یازدهم: علل خرابی دیوارهای حائل

 • مقدمه
 • ابعاد دیوار و اجزای آن
 • بارگذاری
 • مسائل سازه ای
 • پایداری
 • خاکریز و خاک شالوده
 • تراوش و سیستم زهکشی
 • بررسی علل خرابی دیواره های حایل در چند مورد

ضمایم

ضمیمه ۱: فهرست مراجع

ضمیمه ۲: فهرست علائم

ضمیمه ۳: طرح کامل یک دیوار حائل طره ای پاشنه دار

ضمیمه ۴: طرح کامل یک دیوار حایل طره ای پشت بند دار

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 371
حجم: 3.06 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.