دانلود دستورکار کارگاه نقشه برداری


دانلود دستورکار کارگاه نقشه برداری ۱

سرفصل های دستورکار کارگاه نقشه برداری ۱ :

فصل اول:

دستورکار جلسه اول: آشنایی با متر کشی؛ ایجاد دو نقطه به فاصله حدود ۲۰ متر و طولیابی بین آنها با متر به روش تکرار

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه اول عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز
 • سوالات

فصل دوم:

دستورکار جلسه دوم: امتداد گذاری یا ژالن گذاری بین ۲ نقطه ایجاد شده و پیکیتاژ بین آنها با فواصل ۵ متری. اخراج عمود از نقاط پیکیتاژ شده به کمک متر

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه دوم عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز
 • سوالات

فصل سوم:

دستورکار جلسه سوم: تهیه نقشه به روش مثلث بندی و خط هادی و آشنایی با گونیای مساحی

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه سوم عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز

فصل چهارم:

دستورکار جلسه چهارم: ترازیابی مستقیم بین ۲ نقطه به صورت رفت و برگشت و محاسبه خطا، مقایسه با خطای ماکزیمم و سرشکنی ارتفاعات

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه چهارم عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز
 • سوالات

فصل پنجم:

دستورکار جلسه پنجم: ترازیابی شعاعی نقاط پیکیتاژ شده در یک امتداد ۵۰ متری که حداقل ۱۰ متر ۱۰ متر با یکدیگر فاصله دارند و برداشت و ترسیم پروفیل طولی این امتداد

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه پنجم عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز
 • سوالات

فصل ششم:

دستورکار جلسه ششم: شبکه بندی، برداشت نقشه توپوگرافی به روش شبکه بندی، تسطیح و محاسبه حجم عملیات خاکی

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه ششم عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز

فصل هفتم:

دستورکار جلسه هفتم: اخراج عمود با زاویه یاب (تئودولیت) از یک نقطه و پیکیتاژ ۱۰ متری امتداد عمود به طول ۳۰ متر

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه هفتم عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز

فصل هشتم:

دستورکار جلسه هشتم: اندازه گیری زوایای داخلی یک مثلث و محاسبه و کنترل خطاها

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه ششم عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز
 • سوالات

فصل نهم:

دستورکار جلسه نهم: برداشت نقاط به روش تاکئومتری؛ ترسیم نقشه توپوگرافی به روش انترپولاسیون دستی در دستور کار این جلسه قرار دارد

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه ششم عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز
 • سوالات

فصل دهم:

دستورکار جلسه دهم: آشنایی با نرم افزار SURFER و ترسیم نقشه توپوگرافی به کمک این نرم افزار و مقایسه نقشه خروجی این نرم افزار با نقشه ترسیم شده به روش دستی

 • مقدمه
 • تئوری مطالب مورد نظر در جلسه ششم عملیات نقشه برداری
 • در این جلسه انتظار میرود
 • تجهیزات مورد نیاز
 • سوالات
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 176
حجم: 25.3 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.