دانلود کتاب آشنایی با طرح های توسعه شهری(هادی، جامع، تفصیلی)


دانلود کتاب آشنایی با طرح های توسعه شهری(هادی، جامع، تفصیلی)

دانلود کتاب آشنایی با طرح های توسعه شهری(هادی، جامع، تفصیلی)

از سری منابع آموزشی شهرداری

فهرست مطالب:

فصل اول: تعاریف و مفاهیم
اهداف
مقدمه
شهر
برنامه
برنامه ریزی
برنامه ریزی شهری
فضا
کالبد
شهرسازی
طراحی شهری
معماری
زمین
سرانه های زمین شهری
آسیب شناسی
مفهوم ارزیابی
مدیریت شهری
طرح ریزی شهری
محدوده های شهری
حوزه نفوذ شهر
خلاصه
خودآزمایی
دوم: تاریخچه برنامه های توسعه شهری در ایران
اهداف
مقدمه
شهر و شهرسازی دوران باستان (سنت شهرسازی پارسی)
شهرسازی ایران دوران اسلامی
شهرسازی دوره معاصر ایران (شهرسازی مدرن)
خلاصه
خودآزمایی

فصل سوم: تهیه طرح های جامع، هادی، تفصیلی و آمایش سرزمین
اهداف
مقدمه
انواع طرح های توسعه شهری در ایران
طرح های توسعه شهری و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی شهری
طرح های جامع (اصول، محتوا و روند تهیه)
طرح های تفصیلی (محتوا و روند تهیه)
طرح های هادی شهری
طرح آمایش سرزمین
خلاصه
خودآزمایی
فصل چهارم: فرآیند تصویب طرح های جامع، هادی و تفصیلی
اهداف
مقدمه
مراجع مسئول بررسی و تصویب طرح ها
نحوه بررسی و تصویب انواع طرح های توسعه شهری
نحوه تشکیل جلسات و چگونگی تصویب طرح های توسعه شهری توسط مراجع مسئول
خلاصه
خودآزمایی
فصل پنجم: انواع نقشه های شهری و علائم مربوطه
اهداف
مقدمه
مقیاس نقشه
علایم قراردادی و راهنما
نقشه های توسعه شهری
خلاصه
خودآزمایی
فصل ششم: انواع کاربری اراضی شهری
اهداف
مقدمه
طبقه بندی انواع کاربری های شهری
کاربری های اساسی در شهر و سرانه های شهری
فرآیند برنامه ریزی کاربری زمین شهری
خلاصه
خودآزمایی
فصل هفتم: حمل و نقل و ترافیک و نقش آن در تهیه طرح های توسعه شهری
اهداف
مقدمه
مطالعات حمل و نقل در طرح های توسعه شهری ایران
عملکرد شبکه ترافیک شهری
بررسی خصوصیات سفر
معیارها و فرآیند طراحی شبکه راه ها
خلاصه
خودآزمایی
فصل هشتم: معیارهای ارزیابی عملکرد طرح های هادی، جامع و تفصیلی
اهداف
مقدمه
جایگاه ارزیابی در فرآیند برنامه ریزی شهری
وظایف و عملکردهای ارزیابی در برنامه ریزی شهری
انواع ارزیابی
انواع روش های ارزیابی
معیارهای ارزیابی عملکرد طرح های توسعه شهری
خلاصه
خودآزمایی
فهرست منابع
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 284
حجم: 3.76 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.