دانلود جزوه برنامه ریزی شهری


.1 شناساندن نکات اساسی در زمینه انجام کار کارگاهی شهرسازی با تاکید بر جنبه های برنامه ریزی شهری.

.2 آشنایی دانشجویان با مفاهیم کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در شهرسازی و مسائل مقدماتی و اساسی آن .

.3 شناساندن مسائل، مشکلات و روش مطالعات شهرهای ایران با نگاه برنامه ریزی شهری.

.4 شناسایی نحوه تکوین و شکل پذیری شهرهای ایران در طول زمان و لزوم به توان های محیطی .

طرح درس:

.1 طرح نکات اساسی برای انجام کار، کارگاهی .

.2 آموزش جنبه های برنامه ریزی شهری

.3 تعریف مفاهیم کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در شهرسازی و مسائل مقدماتی و اساسی آن .

.4 بررسی مسائل، مشکلات و روش مطالعه شهرهای ایران با تاکید بر برنامه ریزی شهری.

.5 طرح نحوه تکوین و شکل پذیری شهر های ایران و اهمیت توجه به توان های محیطی در برنامه ریزی شهری. /  جزوه کارگاه برنامه ریزی شهری دکتر شیعه

تعریف برنامه ریزی:

برنامه ریزی، فرآیندی برای نیل به آینده ای مطلوب است. بنابراین اساس کار برنامه ریزی بر انتخاب هدف (aim) و معیارها قرار دارد. مهمترین طیف برنامه ریزی آنست که مشخص سازد که تا چه اندازه می توان طیف آِینده را به صورتی هدفمند درآورد. برنامه ریزی در محیط و برای محیط انجام می شود. هدف برنامه ریزی ، بالا بردن کارآیی نسبت به عرضه وتقاضای شهر و ساکنان آن می باشد با توجه به مطالب بیان شده، برنامه ریزی را می توان تلاشی نظام یافته در جهت بهبود شرایط آ‌ینده دانست.
این فایل پی دی اف در 260 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.