or

بایگانی برچسب: کروکی

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان 2

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان 2 کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان 2 هریجان. معبری با شیب تند – سبک پنجره این خانه ها نمایشگر دیواره های ستبر آن است. به شکل عجیب کوه نگاه کنید که چسان در دامان افق پا بر جای استاده است. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان

کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان کروکی های هوشنگ سیحون – هریجان هریجان. در نوار دریای خزر دهکده خانه هایش را در دامان کوه گسترانیده است. خانه های اشرافی با روکشی از گچ، چهار گوش و پاکیزه. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – حسنک در

کروکی های هوشنگ سیحون – حسنک در کروکی های هوشنگ سیحون – حسنک در حسنک در. در راهی منتهی به دریای خزر، در یک دره مصفا قرار گرفته است. خانه های آبادی دارای اشکال دقیق هندسی بوده و تابش ارغوانی رنگ غروب خورشید بر بامهای شیروانی همچون آینه درخشش افسونگرانه دارد. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – باریک راهی نزدیک کرج

کروکی های هوشنگ سیحون – باریک راهی نزدیک کرج کروکی های هوشنگ سیحون – باریک راهی نزدیک کرج باریک راهی نزدیک کرج. نظاره گاهی از درختان قد برافراشته تبریزی که با نظم و ترتیب همچون شمع هایی که به پیشگاه رب النوع زمستان اهدا شده باشند صف آرایی کرده اند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – کرج

کروکی های هوشنگ سیحون – کرج کروکی های هوشنگ سیحون – کرج کرج. اثر چرخ گاری بر چهره جاده چنان نقوش عمیق بر جای نهاده است که حتی دانه های برف نیز نتوانسته اند آنرا بپوشانند. درنهرهای یخ زده دو سوی جاده پنداری دانه های الماس نشانیده اند. و درختان در جامه های سپید سرافراز بپاسداریشان ایستاده اند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – برگیجان

کروکی های هوشنگ سیحون – برگیجان کروکی های هوشنگ سیحون – برگیجان برگیجان (برگه جهان). اطمینان بخش بواسطه سادگی و سخاوتش – مشحون از میوه و سبزی، مهربان و میهمان نواز، این دهکده فراموش شده در قمر دره، گهواره ای را می ماند که دست قضا آنرا در میان این دو رشته کوه سرسخت قرار داده باشد. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – افجه

کروکی های هوشنگ سیحون – افجه کروکی های هوشنگ سیحون – افجه افجه در شمال تهران و منظره درختهای سیب در زمستان… نگرشی در مفهوم سپیدی های بسیار و سیاهیهای اندک و دوست داشتنی چون غمی مالامال از خاطره های دل انگیز. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – انباج

کروکی های هوشنگ سیحون – انباج کروکی های هوشنگ سیحون – انباج انباج. دهکده ای در شمال تهران – چشمه سار کوچکی که در مدخل خیابان اصلی دهکده و در پای درخت چنار جریان دارد، ده نشینان و حیوانات را سیراب می کند. چندیدن جوال کاه در انتظار آنکه بر پشت الاغها حمل شوند دقایق را شماره می کنند. از …

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم 2

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم 2 کروکی های هوشنگ سیحون – فشم 2 فشم. خانه های گرداگرد (تکیه) جوجه های یخ زده ای را می مانند که از فرط سرما پیرامون مادر نگران خویش گرد آمده اند. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم

کروکی های هوشنگ سیحون – فشم کروکی های هوشنگ سیحون – فشم فشم. دهکده از میان پرده ای ظریف از درختهای عریان قابل رویت است. تکیه ای بر فراز تپه ای کوچک، مشرف بر خانه های پیرامون خود، گویی چون نگهبان سواره ای روز و شب حراست از دهکده را بعهده دارد. اسکیس کروکی هوشنگ سیحون

ادامه مطلب...